Konfrontacja jako metoda rozwiązywania konfliktów – 8.04.2011

Zapraszamy do udziału w I Interdyscyplinarnych Spotkaniach Doktoranckich 8 kwietnia 2011 r.
Idea przewodnia konferencji to „Konfrontacja jako metoda rozwiązywania konfliktów”.

Upadek systemu komunistycznego w Europie Środkowo – Wschodniej zmienił zasadniczo sytuację geopolityczną na świecie. Zbyt optymistyczne okazały się jednak założenia, iż postępujący proces demokratyzacji zagwarantuje prosperity i stabilność na niespotykaną dotychczas skalę. W miejsce starych obszarów potencjalnych konfliktów powstały nowe – dezintegracja Bałkanów, Kaukazu, Bliskiego i Środkowego Wschodu. Uwidoczniły się także nowa pola potencjalnych konfrontacji – przede wszystkim gospodarczych. Przykładem mogą być konflikty gazowe między Rosją a Ukrainą i Białorusią, jako próby odbudowania dawnej strefy wpływów politycznych.

www: Konfrontacja jako metoda rozwiązywania konfliktów

Tags: ,