26.04.2012, “An Israeli in Palestine” – Spotkanie z Jeffem Halperem

Mało która sprawa międzynarodowa budzi tyle emocji, co ponad sześćdziesięcioletni konflikt izraelsko-palestyński. Nie widać na horyzoncie możliwości jego szybkiego rozwiązania, ale na szczęście są wciąż ludzie, którzy niezależnie od tego upominają się o zachowanie podstawowych praw człowieka i szukają pokojowych form współżycia. Chcemy Wam przedstawić jedną taką osobę.

Sekcja Orientalistyczna KN “Ars Politica” zaprasza na spotkanie z Jeffem Halperem, założycielem i dyrektorem Izraelskiego Komitetu Przeciwko Wyburzeniom Domów (ICAHD). W ramach spotkania pan Halper wygłosi wykład o swojej działalności, następnie przewidujemy ok. półgodzinną dyskusję.

Spotkanie zacznie się 26.IV o 20:00 w Sali Czarnowskiego na KP3. Wykład wygłoszony zostanie w języku angielskim z jednoczesnym tłumaczeniem na polski.

“Jeff Halper jest założycielem i dyrektorem Izraelskiego Komitetu Przeciwko Wyburzeniom Domów (ICAHD – Israeli Committee Against House Demolitions), był nominowany w 2006 roku do Pokojowej Nagrody Nobla. Celem założonego przez niego w 1997 roku ICAHD (www.icahd.org) jest stawianie oporu izraelskiej polityce wyburzeń domów palestyńskich na Palestyńskim Terytorium Okupowanym (dotychczas władze Izraela wyburzyły około 25 tysięcy palestyńskich domów). Aktywiści ICAHD organizują akcje bezpośrednie, blokują wyburzenia domów, odbudowują zniszczone budynki, a także stawiają opór polityce wywłaszczeń gruntów, budowy dróg, apartheidu, zagarniana ziemi, budowy muru i niszczenia gajów oliwnych. Halper zainicjował nowy rodzaj działalności oparty na przeprowadzaniu wspólnych, pokojowych akcji Palestyńczyków, aktywistów izraelskich i międzynarodowych w celu odbudowy zniszczonych palestyńskich domów. Jest autorem ksiażek „Obstacles to Peace” oraz „An Israeli In Palestine” oraz licznych artykułów.”

Few, if any, issues in the world of international affairs arouses more emotions than the Israeli-Palestinian conflict, that has lasted more than sixty years. There is no quick resolution in sight but fortunately there are still people who nevertheless plead for the protection of basic human right and seek peaceful forms of coexistence. We would like to present you one of these people.

Oriental Studies section of “Ars Politica” student’s scientific group is pleased to invite you to a meeting with Jeff Halper – founder and director of Israeli Committee Against House Demolitions. Mr Halper will give a lecture about his activity after which we are planning a discussion open to all attendees.

The meeting will start on 26th of April at 8pm in Czarnowski’s Hall (Sala Czarnowskiego) at Krakowskie Przedmieście 3. The lecture will be in English with simultaneous translation into Polish.

“Jeff Halper is the founder and director of Israeli Committee Against House Demolitions and was nominated for Nobel Peace Prize in 2006. The aim of ICAHD (www.icahd.org), which was founded in 1997) is resistance to Israel’s policy of demolition of Palestinian houses on the Occupied Territories (until now the Israeli authorities have demolished about 25 thousand Palestinian houses). ICAHD activists organize direct actions blocking house demolitions, rebuild destroyed building and resist the policy of expropriation, road building, apartheid, land seizures, wall building and destruction of olive groves. Halper has starter a new type of activity based on joint and peaceful actions of Palestinians and activists from Israel and abroad aiming to to rebuild destroyed Palestinian houses. He is an author of “Obstacles to Peace” and “An Israeli in Palestine” as well as numerous press articles.”

Tags: , ,Nie można dodawać kometarzy.