Bilin, wieś oporu, fot. Dominika Zarzycka

Wieś Bil’in jest położna około 4 km od „Zielonej linii”. Począwszy od lat 80. Izrael sukcesywnie konfiskuje ziemie należące do mieszkańców Bil’in pod budowę osiedla Mattitjahu oraz Muru Apartheidu.

Na dzień dzisiejszy wieś utraciła 60% terenów. Konfiskata własności, separacja Palestyńczyków oraz rozbudowa osiedli na terytoriach okupowanych są niezgodne z prawem międzynarodowym. Zgodnie z regulacjami Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Izrael nie ma prawa zawłaszczać i kolonizować ziem okupowanych, nie ma prawa wysiedlać ludności ani niszczyć czy przejmować upraw.

Budowa Muru Apartheidu oraz Izraelskie osadnictwo zostały jednoznaczne określone orzeczeniem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości jako sprzeczne z prawem międzynarodowym.

W 2004 r. Najwyższy Sąd w Izraelu również orzekł nielegalność budowy osiedli i muru na tym terenie. Mieszkańcy wsi do tej pory nie odzyskali swojej własności.

Obywatelski Ruch Oporu to oddolna inicjatywa mieszkańców Bil’in. Ruch zajmuje się obroną praw oraz organizowaniem cotygodniowych protestów. Wojsko Izraelskie twierdzi, że demonstracje są nielegalne, dlatego rozprasza demonstrujących gazem, granatami akustycznymi, armatkami wodnymi z wodą ściekową i gumowymi pociskami [właściwie są to metalowe kule pokryte gumą – przyp. WP].

Udokumentowane są przypadki użycia broni naddźwiękowej oraz nabojów ostrych. Palestyńska młodzież rzuca kamieniami. Bardzo często na demonstracjach dochodzi do okaleczeń, a czasem nawet do śmierci demonstrujących.

Dnia 1 stycznia 2011 r. na skutek inhalacji gazu łzawiącego zginęła Jawaher Abu Rahma, miała 36 lat. Bezpośrednią przyczyną śmierci było zatrucie krwi i ustanie akcji serca.