15 Marca – Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Wschód – nie zawsze Daleki”

Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych UMCS

Koło Naukowe Badaczy Bliskiego Wschodu UMCS

Koło Sympatyków Dalekiego Wschodu UMCS

serdecznie zapraszają
na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową:

*’Wschód – nie zawsze Daleki’*

Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 marca 2012 r.
w Sali Rady Wydziału Politologii UMCS.

Celem konferencji jest zgłębienie problematyki szeroko pojętego Wschodu, prezentacja najciekawszych i najistotniejszych zagadnień dotyczących tej tematyki.
W ramach wydarzenia przewidziana jest prezentacja referatów, dyskusja, wymiana poglądów
oraz rozwijanie współpracy naukowej środowisk studentów i doktorantów.

Spotkanie koncentrować się będzie wokół trzech obszarów tematycznych:
Europa Wschodnia
Bliski Wschód
Daleki Wschód

Program konferencji dostępny w załączniku.

Serdecznie zapraszamy!

Tags: