Obozy Uchodźców, Zachodni Brzeg Jodanu – fot. Dominika Zarzycka

Na Zachodnim Brzegu Jodanu znajduje się 19 obozów uchodźców, zamieszkiwanych przez mniej więcej 200 tysięcy osób. Jest to najczęściej drugie i trzecie pokolenie osób, które utraciły swoje domy na skutek arabsko-izraelskiej wojny w 1948 roku. Uchodźcy Zachodniego Brzegu Jordanu to Palestyńczycy, którzy pochodzą głównie z Hajfy, Jaffy i Akki, nadmorskich miast znajdujących się w dzisiejszym Izraelu. Mieszkańcy obozów żyją w kulcie pamięci swojego dawnego życia i dawnej świetności.

Obozy uchodźców to miejsce frustracji, radykalizmu, walki o niepodległość i braku nadziei. Tych, którzy pamiętają swoje dawne domy jest już niewielu. Pozostały ich dzieci i wnukowie, którzy wciąż dzierżą klucze do mieszkań, wrogość do najeźdźców, dumę i poniżenie.

Obóz uchodźców, Amari, Ramallah

Obóz uchodźców, Amari, Ramallah. Ulica jest dla ubogich palestyńskich dzieci najważniejszym domem.

Obóz uchodźców, Amari, Ramallah

Obóz uchodźców, Jenin. Za wychowanie dzieci odpowiedzialni są wszycy, cała społeczność uchodźców.

Obóz uchodźców Aida, Betlejem

Obóz uchodźców Aida, Betlejem. Nie wszystkie dzieci w obozach uchodźców mają dostęp do edukacji.

Obóz uchodźców, Jenin. Szkoła w obozie w Jeninie prowadzona jest przez UNRWA. Wszystkie szkoły palestyńskie, szczególnie te w obozach uchodźców mają kilkumetrowe ogrodzenie.

Obóz uchodźców, Jenin

Obóz uchodźców Aida, Betlejem, Budynki zbudowane w pośpiechu, niedokończone, niedbałe.

Obóz uchodźców Amari, Ramallah. W tak zatłoczonych przestrzeniach nie ma szans na prywatność.

Obóz uchodźców Amari, Ramallah

Obóz uchodźców Amari, Ramallah

Obóz uchodźców Amari, Ramallah. Arabskie kobiety są jak posągi, mocne i nieruchome.

Obóz uchodźców Amari, Ramallah. Kobiety z niechęcią chowają się widząc aparat fotograficzny, twarz to ich prywatna przestrzeń.

Obóz uchodźców Amari, Ramallah

Obóz uchodźców, Jenin. Naturalną rolą kobiety jest wychowanie dzieci. Rodziny są duże i wielopokoleniowe.

Obóz uchodźców, Jenin.

Obóz uchodźców Amari, Ramallah

Obóz uchodźców Amari, Ramallah

Obóz uchodźców, Jenin. Mężczyźni prowadzą niewielkie biznesy na ulicach, jak ten tutaj – sprzedaż wszystkiego.Obóz uchodźców, Jenin

Obóz uchodźców Aida, Betlejem. Mur odgradzający Jerozolimę od Betlejem.

Obóz uchodźców Aida, Betlejem

Obóz uchodźców, Jenin. Kawa na ulicy w obozie uchodźców w Jeninie kosztuje 30 groszy.

Obóz uchodźców, Jenin. Budynek ostrzelany w 2002 roku podczas II intifady. W obozie uchodźców w Jeninie odbyła się jedna z największych bitew intifady.

Tags: ,