Palestyna. 62 dni głodówki

W dzisiejszych (17 luty) protestach zorganizowanych w Strefie Gazy wzięło udział około 5 000 Palestyńczyków. Demonstracje były gestem solidarności z głodującym od 62 dni  Khaderem Adnanem. Osadzony  w izraelskim areszcie  Adnan głoduje w proteście przeciw stosowanej przez izraelskie sądownictwo praktyce aresztu administracyjnego. Jak donoszą źródła osadzony jest bliski śmierci.

Adnan został zatrzymany na początku stycznia. Jak podaje oficjalny komunikat wydany przez przedstawicieli izraelskiej armii (IDF) aresztowany został osadzony ze względu na działalność, która stanowiła „zagrożenie dla regionalnego bezpieczeństwa”. Względem Adnana zastosowano procedurę zatrzymania administracyjnego. Jest to praktyka zatrzymania, w ramach której aresztanci są przetrzymywani na mocy decyzji administracyjnej, nie sądowej. Tym samym więc są aresztowani bez procesu czy aktu oskarżenia. Zgodnie z izraelskim prawem wojskowym, któremu podlega okupowana palestyńska ludność  Zachodniego Brzegu Jordanu zatrzymanie może trwać od trzech do sześciu miesięcy. Areszt może być jednak odnawiany bez ograniczeń. Aresztowania są dokonywane na podstawie tajnego dochodzenia. Ze względu na autorytarnie interpretowane kwestie bezpieczeństwa dowody winy nie są ujawniane. Tym samym więc dowody, na podstawie których władze podejmują decyzję o zatrzymaniu nie są podawane do wiadomości ani samego aresztowanego ani jego rodzinie. Od decyzji wojskowych nie ma odwołania.  Jak podają izraelskie władze więzienne na podstawie decyzji administracyjnej jest aktualnie przetrzymywanych 217 Palestyńczyków.

Areszt Adnana ma prawdopodobnie związek z jego działalnością w ramach Islamskiego Dżihadu – organizacji, w której członkowstwo jest nielegalne. Jak twierdzą sami przedstawiciele Dżihadu Adnan działał jako lokalny rzecznik organizacji działający we wsi Arabeh. Szczegóły jego funkcji nie są znane. Władze izraelskie nie podały konkretnych zarzutów.

Jak informowali dziś monitorujący w ostatnich dniach stan Adnana przedstawiciele międzynarodowej organizacji Physicians for Human Rights stan głodującego jest krytyczny – osadzony „cierpi na postępującą atropię mięśni i jest bliski śmierci”.  

Jak podkreślają organizacje monitorujące przestrzeganie praw człowieka, Izrael konsekwentnie nadużywa mechanizmu administracyjnego zatrzymania,  które zgodnie z prawem międzynarodowym może być zastosowane jedynie jako środek nadzwyczajny stosowny w przypadku szczególnych względów bezpieczeństwa wykluczających zastosowanie innych środków. Oświadczenia krytykujące zatrzymanie Adnana wydały zarówno organizacje izraelskie (Btselem) jak i palestyńskie (Al-Haq), które wezwały Izrael do uwolnienia aresztanta bądź postawienia zarzutów i aplikowania procesu sądowego. 

Stanowisko zajął również Specjalny Wysłannik ONZ ds. Praw Człowieka na Palestyńskich Terytoriach Okupowanych, Richard Falk, który 15 lutego wezwał Izrael do przestrzegania międzynarodowego prawa względem Palestyńczyków aresztowanych na podstawie decyzji administracyjnych. „Prawa osadzonych w Izraelskich więzieniach Palestyńczyków powinny być przedmiotem szczególnej uwagi społeczności międzynarodowej (…) Izrael musi wypełnić swoje zobowiązania względem międzynarodowego prawa”

Sprawa Adana stała się ponadto przedmiotem zabiegów palestyńskiej dyplomacji. Prezydent Abbas spotkał się dziś z przedstawicielami UE, Wielkiej Brytanii oraz Rosji. Jak podaje przedstawiciel OWP Saeb Areikat, Abbas wezwał dyplomatów do nacisku na Izrael celem uwolnienia Adnana.

Dzisiejsze protesty odbyły się głownie w Strefie Gazy oraz położonym w północnej części Zachodniego Brzegu Jordanu Dżeninie. Jak podkreślają komentatorzy demonstracje były rzadko obserwowanym przypadkiem palestyńskiej jedności. Udział w proteście wzięli zarówno członkowie Dżihadu jaki konkurencyjnego Hamasu i Fatahu.
Polityczne organizacje palestyńskie zapowiadają kontynuację protestów. W ramach solidarności strajki głodowe zapowiedzieli działacze polityczni z Fatahu i Hamasu.

Stanowisko zajęli także przedstawiciele Islamskiego Dzihadu, którzy zapowiedzieli odwet w przypadku śmierci osadzonego. Jak deklarował lider Islamskiego Dżihadu w Gazie Nafez Azzam „śmierć męczennika zostanie pomszczona”.

Aktualizacja: 21 lutego Khader zakończył strajk. Izraelski sąd zapewnił, że nie przedłuży aktualnego aresztowania. Khader ma wyjść na wolność 17 kwietnia. Protest Khadera trwał 66 dni. 

Tags: , , ,