12 maja 2012. Krakowska Konferencja Judaistyczna

Zapraszamy studentów i  doktorantów do udziału w Krakowskiej Konferencji Judaistycznej, organizowanej przez Koło Naukowe Studentów Katedry Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbędzie się 12 V 2012w Katedrze Judaistyki UJ przy ul. Józefa 19 w KrakowieKonferencja ma na celu stworzenie możliwości zaprezentowania wyników badań w zakresie studiów żydowskich, stanowiąc jednocześnie platformę wymiany poglądów, doświadczeń i pomysłów dla osób zainteresowanych problematyką żydowską. Będzie ona miała charakter otwarty i ogólno-judaistyczny. Referaty, wygłaszane w języku polskim lub angielskim, mogą obejmować zagadnienia dotyczące między innymi:

–        metodologii badań w kontekście studiów żydowskich;

–        historii i kultury diaspory żydowskiej;

–        historii, polityki i społeczeństwa współczesnego Izraela;

–        Holocaustu;

–        współczesnych społeczności żydowskich;

–        judaizmu;

–        biblistyki;

–        języków żydowskich;

–        antysemityzmu;

–        filozofii żydowskiej.

Przewidujemy opłatę konferencyjną w wysokości 25 złotych. Wybrane teksty ukażą się w publikacji pokonferencyjnej. Prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych (dostępne są tutaj: Formularz zgłoszeniowy) na adres konferencja.judaistyczna2012@gmail.com do 15 III 2012. Odpowiedzi o zakwalifikowaniu się do czynnego udziału w konferencji otrzymają Państwo do 1 IV 2012. Aktualne wieści na temat naszego przedsięwzięcia będą na bieżąco publikowane na blogu: http://konferencjajudaistyczna.wordpress.com/ oraz na Facebooku.

Kontakt: Andrzej Brylak (+48 692 963 141, konferencja.judaistyczna2012@gmail.com)

Patroni: Muzeum Historii Żydów Polskich, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Tags: