Bazylika Grobu Pańskiego, Jerozolima

Bazylika w nocy jest przepełniona śpiewem, w środku snuje się kilkoro pielgrzymów. Drzwi zamykane są o 7 wieczorem. Pielgrzymi, którzy zostaną w środku, modlą się do rana, wychodzą dopiero o 4 nad ranem, kiedy ponownie otwierają się drzwi.

Mnisi przyjmują mnie bardzo przyjaźnie choć nie interesują się moim aparatem, skupieni są wyłącznie na własnych zajęciach. Budynek jest utopiony w mroku, oświetlony rzadkimi pochodniami, świecami. Mijam w ciemnościach klęczące sylwetki. O czwartej nad ranem wchodzi czarnoskóra kobieta, to mniszka etiopskiego kościoła ortodoksyjnego. Podchodzi do każdego kamienia, obrazu i czule dotyka, całuje, szepcze. Jak do kochanka.

Prawosławna wierna, klęcząca przy Kamieniu Namaszczenia, pochyla się nisko i nasłuchuje. Trze Płytę wszystkimi przedmiotami, jakie ma przy sobie. Mocno wciera. Jakby chciała, żeby choć trochę z powierzchni kamienia weszło w przedmioty i było częścią jej przyszłości.

Modlitwy trwają nieprzerwanie. Zmieniają się tylko twarze i kształty krzyży, jakie naszą na szyi wierni. W nocy jest to zamknięty świat, rządzący się własnymi, nie naruszonymi od wieków prawami.

Głównymi częściami bazyliki, czyli Grobem Pańskim i Golgotą opiekują się mnisi Greckiego Kościoła Ortodoksyjnego (w języku polskim najczęściej nazywani Prawosławnymi). W bazylice są także obecni mnisi ormiańscy, koptyjscy, syryjscy i etiopscy. Są też przedstawiciele Rzymskiego Kościoła Katolickiego – Franciszkanie.

Msze przy Grobie odbywają się tylko w nocy. Rozpoczynają grecy o godzinie 23. Około drugiej rozbrzmiewa przepiękna śpiewana msza w rycie Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego. Po nich o godzinie 5 nad ranem pojawiają się łacinnicy. W tym samym czasie, w środku nocy prowadzone są modlitwy prawosławnych kościołów orientalnych: od drugiej strony Grobu Pańskiego modlą sie wyznawcy Koptyjskiego Koscioła Prawosławnego, w kaplicy przy grobie św. Józefa  z Arymatei trwa msza Syyjskiego Kościoła Prawoławnego. W innej cześci bazyliki a właściwie w pomieszczeniach wybudowanych na dachu Kaplicy św. Heleny  modlą się wyznawcy Etiopskiego Kościoła Prawosławnego.

Każdy z kościołów obecnych w bazylice ma swoją specyfikę, odrębne tradycje, stroje obrządki. Koloryt liturgii każdego z wyznań to spuścizna wielowiekowych rytów. Mnisi jerozolimscy trwają przy swoich niepowtarzalnych tradycjach.

Dominika Zarzycka

Chór Greków, Kobieta czekająca na nocną liturgię.

Chór Greków, kaplica znajduje się tuż obok Grobu Pańskiego.

Prawosławne mniszki podczas greckiego nabożeństwa.

Wierna zapalająca świecę zgodnie z obrządkiem prawosławnym. Świece symbolizując światło Chrystusa, powrót do wiecznego raju oraz ulotność ludzkiego życia.

 

Pierwsza nocna liturgia przy Grobie Pańskim trwa ponad dwie godziny. Wierni stoją przed kaplicą. Msza jest odprawiana przez kilku do kilkunastu mnichów grackich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas liturgii część mnichów odprawia obrządek wewnątrz kaplicy. Kaplica Grobu składa się z dwóch części – Grobu właściwego oraz Kaplicy Anioła. Na zdjęciu mnich podczas mszy w Kaplicy Anioła. Pomieszczenie Grobu Pańskiego nie jest dostępne dla fotografujących.

Po zakończonej liturgii wierni greccy rozchodzią się po zakamarkach Bazyliki. Mniszka Grackiego kościoła Prawosławnego, modląca się przy Golgocie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golgota

 

Mniszka prawosławna w Więzieniu Chrystusa.

 

O godzinie drugiej w nocy swoją przepiękną liturgię rozpoczynają mnisi Armeńskiego Kościoła Apostolskiego.

Mszę zazwyczaj odprawiają 4 osoby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Msza ormiańskiego kościoła jest w całości śpiewana, czyste mocne głosy specjalnie do tego dobranych mnichów wzbudzają wielkie emocje w pomieszczeniach Bazyliki .

Ormiańska msza trwa ponad dwie godziny.

W tym samym czasie od godziny trzeciej rozpoczyna się modlitwa mnichów Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Koptyjski patriarchat opiekuje się kapliczką w tylnej części Kaplicy Grobu Pańskiego.

Modlitwy koptyjskie trwają wiele godzin. Kwintesencją modlitwy jest liturgia trwająca do godziny 9-10 rano.

W liturgii uczestniczy zazwyczaj koptyjski prawosławny patriarcha jerozolimski.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drzwi Bazyliki otwierają się ponownie o godzinie 4 nad ranem. przychodzą nowi łacińscy, koptyjscy, syryjscy pielgrzymi.

 

Ostatnią mszą przy grobie Pańskim jest liturgia łacińska, trwającą stosunkowo krótko, bo 45 minut.

Liturgię łacińska prowadzą mnisi frańciszkańsky.

O godzinie piątej rozpoczyna się również msza rytu Syryjskiego kościoła Orientalnego.

Msza odbywa się w niewielkiej kaplicy, Grobie Józefa

W obrządku syryjskim uczestniczy wielu wiernych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Msza trwa do godziny 9-10 rano.

W tym czasie na dachy Bazyliki, w Kaplicy Michała spotykają się wierni Etiopskiego Kościoła Orientalnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liturgia obrządku etiopskiego jest zasadniczo różna od znanego nam w kulturze łacińskiej. Obrządek każdy przezywa indywidualnie, modląc się przez około 4-5 godzin indywidualnie, Mnisi prowadzący liturgie – przemianę – są w ukryciu i wychodzą pokazują się wiernym jedynie na chwilę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulminacją wielogodzinnych modlitw jest eucharystia, przywożona do wiernych w swoistym pojemnych tabernakulum.

Przyjmowanie eucharystii to święta tajemnica. Wierni nie mogą zobaczyć Ciała Bożego, dlatego do duchownego podchodzą klęcząc ze spuszczoną głową. Mistrz ceremonii podaje eucharystię schowaną, ukrytą w jego dłoni.