Janusz Danecki „Arabowie”

Janusz Danecki

„Arabowie”

Państwowy Instytut Wydawniczy

Warszawa 2001

Liczba stron: 432

Recenzja: Arabowie wzbudzają dziś najdziwniejsze reakcje: od skrajnej niechęci po skrajne uwielbienie. W obydwu przypadkach jest to wynikiem głębokiej nieznajomości cywilizacji arabskiej i ściśle związanego z nią świata islamu. W zamierzeniu autora książka ma przywrócić równowagę w ich ocenie przez obiektywne ukazanie specyfiki cywilizacji arabskiej w jej historycznym rozwoju.

 Autor przedstawia jej początki, historię polityczną, wojny, podboje, kolejne dynastie, a także życie społeczne. Osobne miejsce zajmuje islam i postać Mahometa oraz procesy islamizacji, rozumianej tu jako tworzenie przez Arabów wspólnie z nie-Arabami nowej kultury islamu. Ukazując rozwój nauk prawniczych i teologicznych, literaturę piękną, erotykę, sztukę i architekturę, omawia też Danecki wpływ dziedzictwa arabsko-muzułmańskiego na Europę, a także porusza problemy westernizacji świata arabskiego oraz jego zawiłości w konfrontacji z Zachodem.

Rozdział I  Najstarsze dzieje Półwyspu Arabskiego

Rozdział 2 Epoka hellenizmu

Rozdział 3 Nabatejczycy i Palmyrenczycy

Rozdział 4 Arabowie między Bizancjum a Iranem

Rozdział 5 Życie plemienne dzahilijja

Rozdział 6 Język arabski

Rozdział 7 Poezja staroarabska

Rozdział 8 Narodziny monoteizmu

Rozdział 9 Koran

Rozdział 10 Ideologia islamu

Rozdział 11  Tradycja (sunna) Proroka

Rozdział 12 Podboje

Rozdział 13 Kalifowie sprawiedliwi

Rozdział 14 Panowanie Umajjadow arabizacja

Rozdział 15 Pod panowaniem arabskim

Rozdział 16 Zdobycie władzy przez Abbasydow

Rozdział 17 Państwo Abbasydow

Rozdział 18 Epoka islamizacji

Rozdział 19 Władza innych (wiek IX – połowa wieku XI)

Rozdział 20 W drodze do upadku

Rozdział 21   Sztuka arabska i muzułmańska Ikonoklazm i horror vacw

Rozdział 22 Pismo, kaligrafia, książki

Rozdział 23 Arabska poezja klasyczna

Rozdział 24 Kultura literacka rozwiniętego imperium

Rozdział 25  Kultura popularna

Rozdział 26 Prawo

Rozdział 27 Nurty w islamie

Rozdział 28 Sufizm

Rozdział 29 Hiszpania

Rozdział 30 Zapożyczenia

Rozdział 31 Wielcy epigoni Ibn Tajmijja i Ibn Chaldun

Rozdział 32 Upadek świata arabskiego

Rozdział 33 Odradzanie się świata arabskiego

Rozdział 34 Świat arabski pod kuratelą

Rozdział 35 Fundamentalizm, nacjonalizm, socjalizm

Rozdział 36 Dyglosja, czyli kłopoty z językiem