Kultura popularna na Bliskim Wschodzie religia – rozrywka – polityka

Konferencja naukowa
16–17 października 2012

sala im. Brudzińskiego, Pałac Kazimierzowski
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28


DZIEŃ PIERWSZY: 16 października (wtorek)


10:00 – Otwarcie konferencji – Władze Dziekańskie Wydziału Orientalistycznego UW

SESJA 1: KULTURA POPULARNA W SŁUŻBIE POLITYKI
prowadzenie: prof. dr hab. Katarzyna Pachniak
1. 10:15 – dr Hala Kamal, As-saura al-mustamirra (nieustająca rewolucja): reprezentacje rewolucji egipskiej w kulturze popularnej
2. 10:45 – dr Katarzyna Brataniec, Między kulturą popularną a polityką: Nowe partie polityczne a wartości młodego pokolenia Arabów na przykładzie Egiptu, Tunezji i Maroka
3. 11:05 – prof. Sergij Trojan, prof. Ałła Kyrydon, Facebook z twarzą arabskiej wiosny ludów: Internet wobec zmian kultury politycznej w arabskim świecie
4. 11:25 – dr Małgorzata Kniaź, Terroryzm we współczesnej kinematografii egipskiej
5. 11:45 – dr Michał Moch, Piłka nożna w świecie arabskim. Tożsamość, pasja, manipulacja
Dyskusja: 12:05–12:35
Przerwa na kawę: 12:35–13:00

SESJA 2: W STRONĘ KULTURY LUDOWEJ I ELITARNEJ
prowadzenie: dr Paulina Lewicka
1. 13:00 – dr Sylwia Surdykowska, Obecność klasycznej poezji perskiej w kulturze popularnej współczesnego Iranu
2. 13:20 – prof. Marek Dziekan, Chamsa („dłoń Fatimy”) – między islamem, kulturą ludową i popularną.
3. 13:40 – mgr Magdalena Nycz-Waller, Chajal az-zill – arabski teatr czy kabaret?
4. 14:00 – mgr Joanna Suska, Taniec brzucha, ar-raks asz-szarki – tradycyjna rozrywka Egipcjan czy sceniczne zjawisko popkulturowe i eksportowe?
Dyskusja: 14:20–14:50
Przerwa: 14:50–15:50

SESJA 3: MUZYKA I ROZRYWKA
prowadzenie: prof. dr hab. Marek Dziekan
1. 15:50 – dr Maciej Klimiuk, Jak Ibn Thabit obalał Kaddafiego. Arabski rap rewolucyjny
2. 16:10 – Hanna Gospodarczyk, Słowa przeciwko czołgom – Shadia Mansour i zaangażowany politycznie rap palestyński
3. 16:30 – Natalia Hapek, Heavy metal w świecie arabskim. Wolność, bunt, przemiany
4. 16:50 – mgr Aldona Kubicka, Teledysk – czyli o „oglądaniu” muzyki w świecie arabskim
5. 17:10 – mgr Grażyna Stachowska, Talent show i reality show na Bliskim Wschodzie – przykład przejmowania zachodnich wzorców czy odwzorowania kultury arabskiej i muzułmańskiej

Dyskusja: 17:30–18:00

DZIEŃ DRUGI: 17 października (środa)


SESJA 4: KOBIETY W KULTURZE I O KULTURZE POPULARNEJ
prowadzenie: dr Maciej Klimiuk
1. 9:00 – mgr Agnieszka Podpora, „Ciągłe niezadowolenie, oziębłość płciowa i manipulacje”. Figura „Polki”/„matki Polki” w kulturze popularnej w Izraelu.
2. 9:20 – dr Marta Woźniak, Kiedy blog staje się bestsellerem: Ajza atgawwiz Ghady Abd al-Al.
3. 9:40 – mgr Dalia Nazmi, Między religią a showbiznesem – celebrytki w świecie arabskim
4. 10:00 – dr Katarzyna Górak-Sosnowska, Romans w bliskowschodnim doświadczeniu podróży: narracje z portalu 1001-geschichte.de
Dyskusja: 10:20–10:50
Przerwa na kawę: 10:50–11:05

SESJA 5: SERIALE TELEWIZYJNE
prowadzenie: dr Katarzyna Górak-Sosnowska
1. 11:05 – prof. dr hab. Ewa Machut-Mendecka, Walka i dobrobyt w egipskich serialach telewizyjnych
2. 11:25 – dr Magdalena Zaborowska, Seriale telewizyjne a sytuacja społeczno-polityczna we współczesnym Iranie
3. 11:45 –mgr Małgorzata Wróblewska, „Tajemnice irańskiej rodziny” – społeczna rola irańskich seriali telewizyjnych.
3
4. 12:05 – mgr Justyna Głogowska, Tureckie seriale a Arabska Wiosna. Popularności tureckich produkcji telewizyjnych na Bliskim Wschodzie.
5. 12:25 – Mateusz Wiśniarz, Achad ha-Am 1 i Achad ha-Am 101 jako panoramiczny portret społeczeństwa izraelskiego
Dyskusja: 12:45–13:15
Przerwa: 13:15–14:15

SESJA 6: OBRAZ I SŁOWO
prowadzenie: mgr Magdalena Pinker
1. 14:15 – dr Iwona Król, Wizerunek monarchy oraz sposoby jego kreowania w mediach arabskich.
2. 14:35 – mgr Magdalena Zawrotna, Hasła egipskiej „Rewolucji 25 Stycznia” w zwierciadle kultury popularnej. Karnawalizacja języka w Internecie.
3. 14:55 – dr Marcin Rzepka. Rewolucja pod kreską. Mana Nejestani i irański komiks
4. 15:15 – mgr Krzysztof Jurek, Komiksy „The 99” – promowanie wielokulturowości czy indoktrynacja?
Dyskusja: 16:35–16:55
Przerwa na kawę: 15:55–16:10

SESJA 7: PRZESTRZEŃ
prowadzenie: prof. dr hab. Ewa Machut-Mendecka
1. 16:10 – mgr Przemysław Maryniak, Martyrologia i jej obecność w popkulturze przestrzeni miejskiej na przykładzie wybranych teherańskich murali
2. 16:30 – mgr Zofia Sawicka, Al-fann midan – kiedy arabska kaligrafia spotyka się z graffiti
3. 16:50 – mgr Magdalena Pinker, Społeczeństwo pisze po murach, czyli porewolucyjne graffiti w Egipcie
4. 17:10 – mgr Magdalena Nowaczek-Walczak, Arabskie centra handlowe – wpływ hiperprzestrzeni na życie codzienne
Dyskusja: 17:30–18:00
Zakończenie konferencji