Starożytny gaj oliwny

W Libanie jest około 13 milionów drzew oliwnych w fazie upraw, jednak pewien gaj oliwny składający się z 16-tu niezwykłych drzew robi ogromne wrażenie zarówno na naukowcach, obrońcach dziedzictwa, jak i mieszkańcach czy turystach.

tot: www.greenprophet.com

tot: www.greenprophet.com

Ostatnie badania dowiodły, że Siostry  – Drzewa Oliwne Noego znajdujące się po dziś dzień w północnych górach dzisiejszego Libanu, w miejscowości Bechealeh, mają aż 6 tysięcy lat. To oznaczałoby, że wyrosły w okresie biblijnego powstania świata, przetrwały wielki potop, początki starożytnej cywilizacji, czasy Chrystusa, różne najazdy i wojny w regionie. Są starsze od samych  fenickich drzew cedrowych czy egipskich piramid.
Oczywiście dyskusja toczyła się wokół autentyczności daty ich pochodzenia, jednak na podstawie najnowszych badań DNA stwierdzono, że korzenie i martwe zasuszone pnie faktycznie przetrwały tysiące lat i to z nich wyrosły kolejne pnie, gałęzie, oliwki. Zadziwiającym faktem jest to, że wysokość libańskich Sióstr dochodzi do 130 m, co jest rzadkością dla takich drzew, a do tego nadal rodzą owoce, z których nieustannie wytwarzana jest oliwa.

 Przeciętne drzewo oliwne może przetrwać około 1000 lat, dlatego każdy taki okaz jest cennym zabytkiem dla historii. Jedne z najstarszych drzew, które znajdują się w Grecji, Czarnogórze czy Tunezji, mają około 3 tysiące lat. Prawdopodobnie pochodzą z byłych ziem fenickich, skąd właśnie rozpowszechniono uprawę tej cennej roślinności.
fot: www.sistersoliveoil.com

Historia Drzew Oliwnych Noego ciągle pozostaje biblijną zagadką. Prawdopodobnie to stąd gołąb przekazał Noemu symboliczną gałąź oliwną po ustąpieniu wielkiej powodzi. Legendę uprawdopodobnia fakt, że pomimo zalania wodą całego Bliskiego Wschodu, górzysta topografia terenu pozwoliła drzewom przetrwać, bowiem wyrastały na wysokości ponad 1300 m n.p.m.
Z miejscem tym wiążą się także inne zagadki: wg tradycji prawosławnej, z tego miejsca właśnie Maryja została zabrana do nieba.

Liban, jako skrawek starożytnej Fenicji, jest cennym miejscem dziedzictwa kultury i cywilizacji całej ludzkości. Czasami wydaje się, że władze rządowe nie doceniają znaczenia własnej spuścizny. Pięć libańskich obiektów znalazło się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, jednakże jeszcze wiele ciekawych i wartościowych miejsc w krainie cedrów pozostaje niejako zapomnianych.
Wprawdzie Ministerstwo Turystyki i Kultury Libanu uznało Siostry jako wartość o znaczeniu krajowym, ale rządowe wsparcie do ochrony takich miejsc jest niewielkie. O przetrwanie gaju dla kolejnych pokoleń walczą, wspólnie z lokalnymi mieszkańcami, organizacje pozarządowe, np:

The Sisters Olive Trees of Noah www.sistersoliveoil.com
The Association for the Protection of the Lebanese Heritage  www.protect-lebaneseheritage.com

 

Źródło: http://polskiecedry.blogspot.com/2013/06/starozytny-gaj-oliwny.html