Ingrid Mattson “Qur’an. Historia i rola Świętej Księgi w życiu muzułmanów “

quranAutor: Ingrid Mattson

ISBN: 978-83-62861-12-5

Ilość stron: 296

Wydawnictwo:ISNIR

Rok wydania: 2013

Oprawa: miękka

Format:152 x 213 mm

 

 

Książka “Qur’an. Historia i rola Świętej Księgi w życiu muzułmanów” stanowi merytoryczne wprowadzenie do studiów nad Qur’anem, jego przesłaniem oraz rolą w kształtowaniu się wspólnoty muzułmańskiej. Pomimo swojej formy – podręcznika mającego charakter wstępu do samodzielnych, pogłębionych badań – praca stanowi wnikliwą i autorytatywną analizę (autorstwa wybitnej specjalistki w tej dziedzinie) Księgi zajmującej centralne miejsce w życiu każdego wyznawcy islamu.

Ingrid Mattson “Qur’an. Historia i rola Świętej Księgi w życiu muzułmanów “

Książka “Qur’an. Historia i rola Świętej Księgi w życiu muzułmanów” stanowi merytoryczne wprowadzenie do studiów nad Qur’anem, jego przesłaniem oraz rolą w kształtowaniu się wspólnoty muzułmańskiej. Pomimo swojej formy – podręcznika mającego charakter wstępu do samodzielnych, pogłębionych badań – praca stanowi wnikliwą i autorytatywną analizę (autorstwa wybitnej specjalistki w tej dziedzinie) Księgi zajmującej centralne miejsce w życiu każdego wyznawcy islamu. Pierwsze wydanie tej pracy zostało wysoko ocenione za wrażliwość, sprawny warsztat oraz umiejętnie zrównoważony obraz stanu badań nad Qur’anem i islamem. Uzupełniona edycja oferuje między innymi nowe podrozdziały oraz rozszerzone wywody na temat miejsca Świętej Księgi w estetyce muzułmańskiej, w życiu codziennym muzułmanów oraz w etyce, prawodawstwie i prawoznawstwie.

Całe dzieło należy traktować przede wszystkim jako wprowadzający wykład na temat elementów doktryny islamu przedstawionej w Qur’anie wraz z refleksją na temat jej znaczenia i aktualności w kontekście historii świata muzułmańskiego. Autorka bada główne zagadnienia poruszone w Qur’anie, kształtowanie się ich wykładni na przestrzeni dziejów, przedstawia najważniejsze postaci, które przekazywały Świętą Księgę islamu kolejnym pokoleniom oraz nauczały jej. Zajmuje się jej wpływem na wszystkie główne aspekty życia muzułmanów oraz ich społeczeństw (relacje międzyludzkie, kultura popularna, prawo, sztuka, architektura, ruchy polityczne, nauka, literatura itd.).

Książka Ingrid Mattson umożliwia czytelnikom lepsze zrozumienie Qur’anu, będąc jednocześnie pasjonującym namysłem nad pytaniem: „Co to znaczy być muzułmaninem (muzułmanką)?”.

RECENZJE

Książka Ingrid Mattson stanowi świeże, wnikliwe i mądre spojrzenie na Qur’an. To praca bogata pod względem intelektualnym, pełna historycznych detali, charakteryzująca się kulturową głębią i nasycona osobistym sensem. Będzie lekturą prawdziwie oświecającą i angażującą zarówno dla czytelników nieobeznanych z Księgą, jak dla tych, którzy już zdążyli ją poznać. Książkę Ingrid Mattson polecam jako znakomitą towarzyszkę studiów nad islamem i samym Qur’anem.

Marcia Hermasen, Loyola Uniwersity Chicago

Dzięki elokwentnemu, przypominającemu zen stylowi pisania, dr Ingrid Mattson bez trudu udaje się zabrać czytelników w podróż, która pozwala im odkryć Świętą Księgę islamu. Jej praca stanowi znakomite wprowadzenie do islamu zarówno dla studentów, jak i dla czytelników spoza kręgu akademickiego. Autorka porusza kwestię oddziaływania Qur’anu na jednostki oraz na społeczeństwo i kulturę, pokazując równocześnie proces formowania się Księgi w perspektywie historycznej.

Khaled Keshk, DePaul University

W drugim wydaniu Qur’an. Historia i rola Świętej Księgi w życiu muzułmanów profesor Ingrid Mattson udało się osiągnąć rzadkie połączenie naukowego nowatorstwa i islamskiej pobożności. Podążając za przewodnictwem Świętej Księgi, dr Mattson uprzejmie zaznajamia czytelnika ze wszystkimi aspektami islamu od jego początków, aż po dzień dzisiejszy. Ta cenna książka – napisana przez jedną z czołowych osobistości północnoamerykańskiego islamu – powinna stać się lekturą obowiązkową dla muzułmanów, chrześcijan, Żydów i wszystkich tych, którzy chcieliby zrozumieć Qur’an i jego wyznawców. Do czytania na uniwersytetach, w kościołach, synagogach, meczetach i na spotkaniach kółek czytelniczych.

rabin Burton L. Visotzky, Jewish Theological Seminary

Ingrid Mattson jest kierownikiem katedry Studiów Muzułmańskich (London and Windsor Community Chair of Islamic Studies) w Huron University College (University of Western Ontario).Opublikowała wiele artykułów na temat islamu w najbardziej prestiżowych czasopismach akademickich. Jest pomysłodawczynią i organizatorką licznych inicjatyw w dziedzinie religii muzułmańskiej oraz dialogu międzyreligijnego. Podróżuje i wykłada w wielu miejscach na całym świecie. W latach 2006–2010 pełniła funkcję przewodniczącej Muzułmańskiego Stowarzyszenia Ameryki Północnej (Islamic Society of North America, ISNA).

Tags: ,