ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA Z AUTORAMI CZARNEGO W RAMACH FESTIWALU CONRADA!

LISTY DO MOJEGO OPRAWCYspotkanei

Iran: możliwości literatury

Spotkanie z Huszangiem Asadim

Prowadzenie: Karolina Rakowiecka-Asgari

Tłum. konsek.

Urodzony w 1950 roku irański pisarz, dziennikarz i tłumacz, autor sztuk i scenariuszy filmowych. Jego powieść Listy do mojego oprawcy, przetłumaczona niedawno na język polski i wydana przez Wydawnictwo Czarne, jest dramatycznym dokumentem doświadczeń pisarza i próbą rozliczenia się z opozycyjną przeszłością. Aresztowany w 1983 roku Asadi był latami torturowany przez śledczych. Po sześciu latach pisarz wyszedł z więzienia, zaś około ćwierć wieku później, będąc już na wygnaniu, rozpoznał na przypadkowej fotografii jednego ze swoich ówczesnych oprawców. Napisane do niego listy złożyły się na powieść, która w 2011 roku otrzymała Międzynarodową Nagrodę Praw Człowieka. Mieszkający obecnie w Paryżu Asadi przed Rewolucją Islamską pracował w największym irańskim dzienniku (Kayhan) i najpopularniejszym magazynie filmowym (GozareshFILM). Był współzałożycielem Stowarzyszenia Pisarzy w Iranie i Irańskiego Związku Dziennikarzy. Uciekł z Iranu w 2003 roku.

Huszang Asadi będzie opowiadał o możliwościach literatury. Spotkanie odbędzie się 25 października w Pałacu pod Baranami.