I Ogólnopolski Kongres Młodych Badaczy Semitystów

kongres semitystówZapraszamy studentów i doktorantów na I Ogólnopolski Kongres Młodych Badaczy Semitystów organizowany przez Koło Naukowe Studentów Instytutu Judaistyki UJ oraz Koło Naukowe Orientalistów UJ w dniach 6 i 7 marca 2014 r. Kongres jest próbą stworzenia platformy wymiany wyników badań z zakresu szeroko pojętej semitystyki oraz filologii języków semickich, a także ma na celu integrację środowiska młodych badaczy zajmujących się językami semickimi w Polsce. Swoją tematyką Kongres odnosić się będzie do zagadnień z zakresu lingwistyki i filologii, a także obejmować będzie tematy z innych dziedzin badań nad ludami semickimi, biorące za punkt wyjścia ustosunkowanie się do rzeczywistości językowej.

Referaty mogą obejmować zagadnienia dotyczące między innymi:
– językoznawstwa synchronicznego
i diachronicznego
– językoznawstwa porównawczego,
– socjolingwistyki,
– dialektologii,
– etymologii,
– antropolingwistyki,
– paleografii,
– literaturoznawstwa,
– badań nad przekładem,
– badań z pogranicza językoznawstwa i takich dziedzin jak: politologia, kulturoznawstwo, religioznawstwo, historia, filozofia.

Po zakończeniu Kongresu przewidujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie monografii wieloautorskiej.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł i obejmuje ona koszty wyżywienia w czasie trwania konferencji.

Prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres kongres.semitystyczny@gmail.com do 6 stycznia 2014 r. Odpowiedzi o zakwalifikowaniu się do czynnego udziału w konferencji otrzymają Państwo do 13 stycznia 2014 r.

Więcej informacji znajda Państwo na stronie:
www.knsij.judaistyka.uj.edu.pl/kongres.semitystyczny