II Konferencja Sztuki Islamu

logo-InstytutInformacja o kolejnej konferencji organizowanej z okazji 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Turcją, która odbędzie się w Warszawie, w dniach 15-17 września:
Rzeczypospolita Obojga Narodów – Imperium Osmańskie: sztuka & architektura – religie – społeczeństwa
2nd Conference of Islamic Art: Polish-Lithuanian Commonwealth – Ottoman Empire: art & architecture – religions – societies

Organizatorem konferencji jest Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, a partnerem Turkish Cultural Foudation.

Więcej informacji:
http://www.world-art.pl/n,12,15-17-09-2014-warszawa.html
http://www.turkishculturalfoundation.org/files/info_Ottoman-2014.pdf