Asiam Explorare: Azja w badaniach studentów i młodych naukowców

 

Katedra Studiów Azjatyckich Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

asiam explorare

ma zaszczyt zaprosić na konferencję

Asiam Explorare: Azja w badaniach studentów i młodych naukowców

16 – 17 kwietnia 2015 roku

siedziba Katedry Studiów Azjatyckich, al. Niepodległości 24, 61-714 Poznań

Konferencja Asiam Explorare skierowana jest do młodych naukowców, pracowników, doktorantów i studentów zajmujących się językami, literaturą oraz kulturą krajów azjatyckich (Bliski Wschód, Azja Środkowa oraz Daleki Wschód) w perspektywie interdyscyplinarnej.

Kraje azjatyckie odgrywają niezwykle ważną rolę w światowej kulturze, gospodarce, nauce oraz polityce. Z roku na rok obserwujemy wzrost zainteresowania badaniami nad tym obszarem, szczególnie wśród młodych naukowców. Konferencja ma przede wszystkim stanowić forum wymiany myśli i doświadczeń. Ważnym aspektem jest także porównanie perspektyw badawczych oraz stosowanych metodologii. Badania poświęcone krajom azjatyckim nie posiadają jednolitego aparatu metodologicznego, gdyż u samych ich podstaw leży interdyscyplinarność.

W czasie konferencji chcemy pokazać, że badacze Azji korzystają z różnorodnego zasobu teorii i metod badawczych. Konferencja oprócz przedstawienia dociekań naukowych i dyskusji nad nimi, ma za zadanie promowanie dialogu międzykulturowego, rozwijając jednocześnie sieć wzajemnych kontaktów i współpracy pomiędzy ośrodkami badawczymi.

Informacje praktyczne i zgłoszenia:

  • Propozycje wystąpień należy przesyłać na adres e-mailowy ksa.konferencja@gmail.com do 1 marca 2015 roku, wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny również na stronie internetowej Katedry Studiów Azjatyckich.
  • Abstrakt powinien mieć około 300 słów i być poparty bibliografią.
  • Referaty nie powinny być dłuższe niż 20 minut.
  • Wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o przyjęciu bądź odrzuceniu referatu do 16 marca 2015 roku na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu.
  • Nie przewiduje się opłaty konferencyjnej. Uczestnicy konferencji pokrywają koszty dojazdu i noclegu (dostępne będą informacje na temat możliwości noclegu w Poznaniu).
  • Organizatorzy planują publikację artykułów napisanych na podstawie wygłoszonych referatów. Warunkiem jest uzyskanie dwóch pozytywnych anonimowych recenzji zewnętrznych. Szczegóły będą podane uczestnikom w podsumowaniu konferencji.
  • W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt ksa.konferencja@gmail.com

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Adnan Abbas

prof. dr hab. Henryk Jankowski

prof. dr hab. Izabella Łabędzka

dr hab., prof. UAM Piotr Muchowski

Komitet organizacyjny:

dr Agnieszka Graczyk

dr Dorota Smętek

dr Marcin Styszyński

mgr Jakub Jakusik

mgr Joanna Krenz

mgr Leszek Kwiatkowski

 

http://azjatystyka.amu.edu.pl/