III Ogólnopolska studencko-doktorancka Konferencja “Izrael w Kalejdoskopie”

izrael w kalejdoskopieW imieniu Bliskowschodniego Koła Naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego mamy zaszczyt zaprosić do udziału w III Ogólnopolskiej studencko – doktoranckiej Konferencji “Izrael w Kalejdoskopie”, która odbędzie się w dniu 13 maja 2015 w Jewish Community Centre w Krakowie przy ulicy Miodowej w ramach XI Dni Izraela w Krakowie.
Celem konferencji jest umożliwienie uczestnikom prezentacji wyników ich dotychczasowych badań. Referaty mogą być wygłaszane w języku polskim lub angielskim. Szczególną wagę podczas tegorocznej edycji konferencji będziemy zwracać na 25 rocznicę nawiązania ponownych relacji dyplomatycznych między Polską, a Państwem Izrael. Ponadto tematyka wystąpień może dotyczyć wybranej sfery historii i życia w Izraelu np. :
– społeczeństwa izraelskiego
– religii
– kultury
– nauki
– polityki
– życia codziennego
– stosunków Izraela z innymi krajami
– muzyki, filmu lub sportu
– historii najnowszej Izrael

Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 15 minut. Abstrakt zawierający od 300 do 500 słów prosimy przesyłać za pośrednictwem formularzahttp://smoonote.com/pl/wydarzenia/388
Termin nadsyłania abstraktów upływa 10 kwietnia 2015. Ogłoszenie zakwalifikowanych prelegentów nastąpi 13 kwietnia 2015.
Opłata konferencyjna wynosi 25zł.
Po zakończeniu Konferencji przewidujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej w formie monografii wieloautorskiej. 
Informacje na temat Konferencji będą publikowane na bieżąco na profilu wydarzenia na facebooku. 
Pytania prosimy kierować na adres e-mail: dni.izraela@gmail.com w temacie wpisując “KONFERENCJA”
Współorganizatorami konferencji są: Akademia Ignatianum w Krakowie oraz JCC Kraków.

Komitet organizacyjny konferencji:
prof. dr hab. Przemysław Turek (opieka naukowa konferencji, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu)
prof. UJ dr hab. Hubert Królikowski (IBiDW)
ks. prof. dr hab. Krzysztof Kościelniak (IBiDW)
prof. dr hab. Maria Urlińska (Akademia Ignatianum)
dr Daniel Starzyński (IBiDW)
mgr Bartosz Duszyński (IBiDW)
mgr Piotr Niziński (IBiDW)
mgr Kamila Pająkowska (Akademia Ignatianum)