Call for Papers – VII Zjazd Geopolityków Polskich

Wszystkich zainteresowanych sprawami międzynarodowymi zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową:

VII ZJAZD GEOPOLITYKÓW POLSKICH

Termin: 12-13 grudnia 2015 r. (sobota-niedziela)

Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Audytorium im. Prof. Wincentego Danka, budynek główny, ul. Podchorążych 2)

Organizator: Polskie Towarzystwo Geopolityczne

Gospodarz: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowi

Patronat nad konferencją objął

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego

prof. dr hab. Michał Śliwa

 

Nowy obraz

1. Temat przewodni konferencji

MILITARNE I GEOSTRATEGICZNE WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI

Problematyka szczegółowa:

 • Współczesne problemy geostrategii i geografii bezpieczeństwa
 • Problematyka nowych rodzajów wojen
 • Zbrojenia współczesne i nowe rodzaje broni
 • Innowacje taktyczne we współczesnej sztuce wojennej
 • Konflikty etniczne i religijne a procesy pokojowe
 • Ryzyko inwestycyjne i bezpieczeństwo surowcowo-energetyczne w warunkach  niestabilności politycznej i militarnej
 • Służby specjalne wobec wyzwań militarnych
 • Wyzwania militarne obszaru NATO
 • Wyzwania militarne na obszarze postradzieckim
 • Wyzwania militarne na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej
 • Wyzwania militarne na Dalekim Wschodzie
 • Wyzwania militarne w Ameryce Łacińskiej
 • Wyzwania militarne w Afryce Środkowej

Jesteśmy również otwarci na inne propozycje, mieszczące się w puli zagadnień nawiązujących do tematu przewodniego konferencji.

2. Języki obrad: polski, angielski

3. Opłata konferencyjna:

A. Udział z własnym referatem:

Koszt:  300 PLN (200 PLN dla członków PTG)

W cenie: druk publikacji, unikatowe materiały konferencyjne, możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami naukowymi w geopolityce i stosunkach międzynarodowych (metodologia, warsztat), zaświadczenie o udziale w krajowej konferencji naukowej.

B. Udziału bez własnego referatu jako obserwator(-ka)

Koszt:  200 PLN (100 PLN dla członków PTG)

W cenie: unikatowe materiały konferencyjne, możliwość zapoznania się z najnowszymi trendami naukowymi w geopolityce i stosunkach międzynarodowych (metodologia, warsztat), zaświadczenie o udziale w krajowej konferencji naukowej.

Przewidujemy wydanie monografii pokonferencyjnej.

Szczegóły poniżej.

Ilość miejsc ograniczona.

Opłatę należy przelać na konto Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego do dnia: 20 września 2015 r. z dopiskiem: „Darowizna na rzecz Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (VII ZGP)”. Dane do przelewu zamieszono poniżej.

4. Forma i termin zgłoszenia

Zgłoszenia na VII Zjazd Geopolityków Polskich w formie wypełnionej elektronicznej karty zgłoszeniowej należy przesyłać na adres: zjazd@ptg.edu.pl do dnia: 20 września br.

Karta zgłoszeniowa do pobrania: karta_zgloszeniowa_7_ZGP

Artykuł do publikacji należy przesłać do dnia: 1 stycznia 2016 roku. Oczekujemy artykułów naukowych nie przekraczających objętości jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami, tj. ok. 22 stron znormalizowanego maszynopisu: czcionka – 12 pkt., Times New Roman, interlinia – 1,5).

Dane do przelewu:

Polskie Towarzystwo Geopolityczne

ul. Majora Łupaszki 7/26

30-198 Kraków

Konto bankowe (Bank BGŻ)

04 2030 0045 1110 0000 0390 5350

 

5. Druk publikacji:

Na ostateczną formę artykułu, przygotowanego do druku wg poniższych zaleceń, oczekujemy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 stycznia 2016 roku (termin mija o północy). Tekst należy przesłać drogą elektroniczną na adres:zjazd@ptg.edu.pl, z dopiskiem: „publikacja pokonferencyjna”.

Tags: , , , ,