I Międzynarodowe Sympozjum “Polityka i społeczeństwo w świecie islamu”

Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki

Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

kbwipa

Pracownia Języka i Kultury Arabskiej

Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

umk

Zakład Islamu Europejskiego

Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego

Zaklad

zapraszają Państwa do udziału w obradach

 

I Międzynarodowego Sympozjum 
„Polityka i społeczeństwo w świecie islamu”
Łódź 22-23 października 2015 roku

Zaplanowane jako wspólna inicjatywa Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ, Pracowni Języka i Kultury Arabskiej UMK w Toruniu oraz Zakładu Islamu Europejskiego UW międzynarodowe sympozjum poświęcone będzie problemom politycznym i społecznym świata muzułmańskiego w XX i XXI wieku. Wystąpienia, dotyczące rozmaitych części świata islamu – od Maroka po Azję Południowo-Wschodnią, włączając w to także muzułmanów w diasporze – analizować będą zagadnienia polityki wewnętrznej państw zamieszkiwanych przez muzułmanów oraz polityki zagranicznej i stosunków międzynarodowych. W XXI wieku zauważamy bowiem, szczególnie po tzw. „Arabskiej Wiośnie”, zmiany pewnych paradygmatów w kwestiach zasadniczych dla rozwoju świata, w których wyznawcy islamu lub ci, którzy się na niego powołują odgrywają rolę zasadniczą zarówno jako siła budująca, jak i destrukcyjna. Problemy te zostaną naświetlone z rozmaitych punktów widzenia, z zastosowaniem rozmaitych metodologii i perspektyw narodowych. Sympozjum ma charakter interdyscyplinarny, do udziału zapraszamy badaczy reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe.

Informacje organizacyjne:

Miejsce konferencji:

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ,

ul. Narutowicza 59 a, 90-131 Łódź

Języki konferencji:

polski, angielski, rosyjski, arabski

Forma publikacji: 

Monograficzna praca zbiorowa pod redakcją Izabeli Kończak, Magdaleny Lewickiej, Marty Widy-Bahiesse.

Komitet Organizacyjny Konferencji:

prof. dr hab. Marek M. Dziekan – kierownik naukowy konferencji

dr hab. Izabela Kończak (Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ)

dr Magdalena Lewicka (Pracownia Języka i Kultury Arabskiej UMK)

dr Marta Widy-Behiesse (Zakład Islamu Europejskiego UW)

mgr Andrzej Stopczyński – sekretarz

https://islamicsymposium.wordpress.com