„STRZEŻ SWOJEJ ZASŁONY, SIOSTRO! PILNUJ SWOICH OCZU, BRACIE!” – IRAŃSKI HEDŻAB W TEORII I PRAKTYCE

20 listopada Muzeum Azji i Pacyfiku oraz Klub Laurazja zapraszają na spotkanie:
wykład Aleksandry Szymczyk w ramach cyklu „Współczesna kultura Iranu”.

strzez swojej zaslony
Niewiele aspektów kultury irańskiej wzbudza na Zachodzie tyle zainteresowania (i kontrowersji), co hedżab, czyli przestrzeganie zasad skromnego ubioru. Choć w Iranie nakaz dotyczy obu płci, to wizerunki kobiet wykorzystywane są do utrwalania negatywnych stereotypów dotyczących relacji władzy w społeczeństwie. 
Od kilku lat w Iranie zaobserwować można dynamiczne zmiany obyczajowe, a co za tym idzie, również zmiany w podejściu do kwestii hedżabu. Czy zasłona jest symbolem opresji, jak chciałyby to widzieć zachodnie media? Jak faktycznie wyglądają kobiety w przestrzeni publicznej? Jakie głosy słychać obecnie w debacie na temat skromnego stroju? 
Gdzie leżą granice wciąż akceptowalne dla władz Islamskiej Republiki Iranu? 
Wykład o współczesnej historii hedżabu, strategiach zakrywania i odkrywania, paradygmatach i wzorcach oraz łamaniu i utrwalaniu stereotypów, uzupełniony o materiał wizualny, to drugie spotkanie z cyklu „Współczesna kultura Iranu”.