Koło Naukowe Turkologów Uniwersytety Jagiellońskiego

oraz

Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

zapraszają na: 

I Studencko – Doktorancki Interdyscyplinarny

Kongres Orientalistyczny

Kraków, 3 – 5 marca 2016 rok

Konferencja organizowana jest we współpracy z Instytutem Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kołem Naukowym Sinologów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kołem Naukowym Japonistów „KAPPA” Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kołem Naukowym Iranistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kołem Naukowym Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kołem Naukowym Indologów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Bliskowschodnim Kołem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kongres Orientalistyczny skierowany jest do studentów oraz doktorantów zajmujących się językami, historią, literaturą i kulturą krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Konferencja ma na celu nie tylko zaprezentowanie swoich badań, ale także wymianę myśli i doświadczeń. Zaprezentowanie różnorodności krajów Orientu, ale także poszukiwanie punktów wspólnych. Będzie to także dobra okazja do nawiązania współpracy między badaczami i ośrodkami naukowymi.

Podstawą kwalifikacji na konferencję jest abstrakt wystąpienia wraz z bibliografią. Długość abstraktu powinna wynosić od 1000 do 2000 znaków. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem prosimy przesłać do 29 stycznia 2016 roku na adres kongresorientalistyczny@gmail.com

Referat nie powinien być dłuższy niż 20 minut.

Wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o przyjęciu bądź odrzuceniu referatu do 10 lutego 2016 roku na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł. Przewidujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej. Uczestnicy konferencji pokrywają koszty dojazdu i noclegu.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt kongresorientalistyczny@gmail.com

 12366897_995991640466010_1720102453_n