V. Ogólnopolska Interdyscyplinarna Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem”

Uniwersytet Warszawski

Wydział Orientalistyczny

Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego

ma zaszczyt zaprosić na

V. Ogólnopolską Interdyscyplinarną Studencko-Doktorancką Konferencję

Naukową „Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem”

Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów, młodych naukowców oraz pracowników naukowych, zajmujących się filozofią, socjologią, historią, językami, literaturą i kulturą krajów orientalnych w perspektywie interdyscyplinarnej. Konferencja odbędzie się w dniach 30 i 31 maja 2016 roku w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 32.

A3.cdr

Informacje praktyczne i zgłoszenia:

• Zgłoszenia wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, należy przesyłać na adres e-mailowy konferencja.orient@gmail.com do 31 marca 2016 roku. Formularz zgłoszeniowy

• Abstrakt powinien mieć minimum 250 słów i być poparty bibliografią.

• Referaty powinny trwać ok. 20 minut.

• Wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o przyjęciu bądź odrzuceniu referatu

do 20 kwietnia 2016 roku na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu.

• Opłata konferencyjna dla prelegentów wynosi 20 zł.

• Organizatorzy planują pokonferencyjną publikację artykułów.

• Językiem konferencji jest język polski.

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Agnieszka Kozyra (japonistyka)

prof. dr hab. Katarzyna Pachniak (arabistyka)

prof. dr hab. Nina Pawlak (afrykanistyka)

prof. dr hab. Piotr Taracha (Starożytny Wschód)

dr hab. Öztürk Emiroğlu (turkologia)

dr hab. Józef Pawłowski (sinologia)

dr hab. Shoshana Ronen (hebraistyka)

dr Agata Bareja-Starzyńska (monoglistyka i tybetologia)

dr Anna Paradowska (koreanistyka)

dr Sylwia Surdykowska (iranistyka)

dr Anna Trynkowska (indologia)

Komitet organizacyjny:

Chmielecka Agata

Damek Marcin

Karnas Mieszko

Kozłowska Weronika

Lesiczka Agnieszka

Pawlaczyk Piotr

Sawicz Katarzyna

Treszczotko Paulina

Podmioty organizujące:

Koło Naukowe Mongolistyki i Tybetologii UW

Międzywydziałowe Koło Afrykanistyczne UW

Sinologiczne Koło Naukowe UW

Turkologiczne Koło Naukowe UW

Zarząd Samorządu Studentów WO UW

Patronat honorowy: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Partnerzy: Iranistyczne Koło Naukowe UW

Japonistyczne Koło Naukowe Maru UW

Koło Naukowe Arabistów UW

Koło Naukowe Indologii „Rasa Mandala”

UW Koło Studium Europy Wschodniej UW

Koło Wschodu Starożytnego Bīt ummâni UW

Międzywydziałowe Koreanistyczne Koło Naukowe UW

Studenckie Koło Egiptologów Neheh UW

Studenckie Koło Naukowe Klasycznej Literatury Japońskiej SEMI UW

Towarzystwo Miłośników Kultury Arabskiej Marhaba UW

Patroni:

Afryka Connect Foundation

Afrykanista.pl

Afryka.org

Azja-Pacyfik

Centrum Studiów Polska Azja

Centrum Wielokulturowe w Warszawie

Bliskiwschod.pl

Etnosystem.pl

Forum Młodych Dyplomatów

Fundacja Adulis

Fundacja dla Somalii

Histmag.org

Instytut Yunus Emre

Japonia-online.pl

Kultura Turecka

Magazyn Kontynenty

Nabliskimwschodzie.pl

Pięć Smaków

Polandturkey.com

Polskie Radio

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne

Radio Kampus

Rodzynki Sułtańskie

Telewizja Polska

Wirtualnaturcja.pl