Krakowska Konferencja Azjatycka

Najważniejsze procesy międzynarodowe początku XXI wieku toczą się w Azji i na Bliskim Wschodzie. Porozmawiajmy o tym!

Zapraszamy do udziału badaczy społecznych z różnych dziedzin: orientalistów, politologów, socjologów, językoznawców, ulturoznawców i ekonomistów. Pragniemy, by Konferencja stała się miejscem wymiany poglądów dla naukowców zajmujących się Azją. Naszą ambicją jest stworzenie przestrzeni dyskusji nad szansami i zagrożeniami, które niosą za sobą zmiany społeczne i polityczne w Azji – od kryzysu migracyjnego po nowy Jedwabny Szlak. Interesujące wydają się nam nie tylko same zjawiska zachodzące w Azji, lecz także ich percepcja w Polsce i w Europie.

Konferencja poświęcona jest analizie sytuacji międ…zynarodowej w Azji i na Bliskim Wschodzie w wymiarze nie tylko politycznym, ale także kulturowym czy ekonomicznym. Punktem wyjścia dla rozważań jest konstatacja, że najważniejsze procesy międzynarodowe początku XXI wieku toczą się na kontynencie azjatyckim. W jego wschodniej części wzrost globalnej pozycji Chin powoduje zamiany w regionalnej równowadze sił, w Azji Południowej obserwowane jest zaostrzenie rywalizacji indyjsko-pakistańskiej, podczas gdy w Azji Zachodniej dostrzegalne są procesy dezintegracji państw i wzrost znaczenia aspirujących mocarstw regionalnych – Iranu i Turcji. Zjawiska te sprawiają, że choć w debacie publicznej panuje przekonanie o tym, że centrum spraw światowych przesuwa się w stronę Azji, to nadal odczuwalna jest potrzeba opisu i wyjaśnienia dynamiki politycznej, gospodarczej i kulturowej kontynentu azjatyckiego.

Zachęcamy do zgłaszania referatów oraz proponowania tematyki paneli dyskusyjnych.

Prosimy o przesyłanie propozycji referatów wraz z imieniem i nazwiskiem, afiliacją, tytułem wystąpienia oraz streszczeniem w języku polskim (ok 2.500 znaków ze spacjami) na adres konferencjaazjatycka@gmail.com.

Termin zgłaszania abstraktów: 14 marca 2017
Finalny termin akceptacji abstraktów: 21 marca 2017

Koszt udziału w konferencji 280 PLN
Dla osób które zgłoszą się przed 7 marca 2017 opłata wynosi 200 PLN

Opłata obejmuje udział w konferencji i wydarzeniach towarzyszących, posiłki, materiały konferencyjne oraz publikację
artykułu w publikacji pokonferencyjnej (pod warunkiem uzyskania pozytywnych recenzji).

Podstawowym językiem konferencji jest język polski. Niektóre sesje panelowe mogą odbywać się w języku angielskim.

Więcej informacji na stronie: http://konferencjaazjatycka.pl/

Serdecznie zapraszamy!Nie można dodawać kometarzy.