Konferencja pt: Działalność humanitarna wobec współczesnych wyzwań globalnych

Doktoranckie Koło Nauk o Polityce ma zaszczyt zaprosić Państwa do czynnego uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Działalność humanitarna wobec współczesnych wyzwań globalnych”, która odbędzie się 7 marca 2018 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konferencja została objęta patronatem honorowym przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, dra hab. prof. UŚ Kazimierza Miroszewskiego.

Bezsprzecznie XXI wiek charakteryzuje wieloaspektowa percepcja bezpieczeństwa. Powszechnie akcentuje się obok takich wartości jak np. przetrwanie i niezakłócony rozwój państwa, obowiązek respektowania jego suwerenności oraz poszanowania integralności terytorialnej, kwestie dobrobytu społeczeństwa i ochrony praw człowieka. Co jednak należy zrobić, gdy władze nie chcą bądź nie mogą zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom, a na obszarze państwa są masowo łamane prawa człowieka? Czy społeczność międzynarodowa może zainicjować interwencję zbrojną ze względów humanitarnych, niejako zawieszając obowiązywanie zasady suwerenności państwowej? Czy interwencja zbrojna jest efektywnym i adekwatnym narzędziem ochrony praw człowieka? Czy niemilitarna pomoc humanitarna udzielana państwom upadłym przynosi efekty w perspektywie długofalowej? Na te i wiele innych pytań będziemy szukali odpowiedzi w toku planowanej konferencji. Rozważania będą skoncentrowane wokół następujących zagadnień:

• Przyczyny, przebieg i implikacje interwencji zbrojnych ze względów humanitarnych
w latach 90. XX w. i w XXI w.
• Podstawy filozoficzne i ideologiczne inicjowania działań humanitarnych
• Koncepcja wojny sprawiedliwej jako geneza interwencji zbrojnych ze względów humanitarnych
• Opinia publiczna wobec interwencji zbrojnych ze względów humanitarnych
• Efektywność pomocy humanitarnej w XXI wieku
• Etyczne i moralne aspekty użycia siły ze względów humanitarnych
• Aktywność agend niosących pomoc humanitarną na przełomie XX i XXI wieku
• Problemy i wyzwania w kwestii odbudowy gospodarczej oraz stabilizacji politycznej państw, w których przeprowadzono interwencję.
• Koncepcja Responsibility to Protect jako odpowiedź na wyzwanie ochrony praw człowieka
• Media a działalność humanitarna w XXI wieku

Pragniemy, aby nasze rozważania miały interdyscyplinarny charakter, dlatego do udziału w wydarzeniu zapraszamy m.in.: politologów, specjalistów z zakresu nauk o bezpieczeństwie, prawników, filozofów, socjologów, historyków, dziennikarzy. Uprzejmie informujemy, że opłata konferencyjna wynosi 150 zł (udział czynny), udział bierny jest bezpłatny. Wypełnione karty zgłoszeniowe należy kierować na jeden z podanych adresów: mgr Agnieszka Miarka: agnieszka.miarka@us.edu.pl lub mgr Monika Cukier-Syguła: monika.cukiersyguła@onet.pl. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 3 lutego 2018 r.

https://www.dropbox.com/s/27mui0bfiirzuxx/Karta%20zgłoszeniowa_Działalność%20humanitarna.docx?dl=0Nie można dodawać kometarzy.