Kemal Atatürk i kemalizm – czyli turecka droga do demokracji

Pomimo że jego sylwetka oraz ideologia kemalizmu zdają się – poza Turcją – być dzisiaj zapomniane, Kemal Atatürk był postacią nietuzinkową. Stworzył niezwykle istotny dziś pomost pomiędzy Światem Islamu a Światem Zachodu, który jako taki jest postrzegany jako przykład zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i oświatowego państwa muzułmańskiego. Kemal Atatürk (1...