Archeologia Biblijna 5 – cykl wykładów

  NAJWAŻNIEJSZE ZNALEZISKA PALESTYNY I BLISKIEGO WSCHODU 1. W EGIPCIE Archeolodzy znaleźli w Egipcie wiele dokumentów ważnych z punktu widzenia  biblijnego. W szczególności chodzi tu o teksty papirusów, które nierzadko naświetlają opowiadania biblijne. a) Tabliczki z Tell el-Amarna – zawierają korespondencję dyplomatyczną pomiędzy faraonem a rządcami innych państw orientalnych, najczę...

Archeologia Biblijna 4 – cykl wykładów

5. Okresy (ery) archeologiczne Tak, jak nie wolno mylić warstw archeologicznych z naturalnymi warstwami Ziemi tak er/epok/okresów archeologicznych nie można mylić z okresami w dziejach rozwoju ziemi. Tu znów mamy do czynienia z epokami ustalonymi na podstawie działalności człowieka. W praktyce istnieje kilka systemów obliczania czasu według er archeologicznych, które różnią się w szczegóła...

Archeologia biblijna 3 – cykl wykładów

4. Podstawowe pojęcia archeologii TELL Wśród różnych pojęć, jakimi posługuje się archeologia Bliskiego Wschodu, często napotykamy nazwę tell. Termin ten pochodzi od babil. tillu “rumowisko” i najczęściej oznacza wzgórze o formie ściętego stożka, które posiada łagodnie opadające zbocza. Zazwyczaj było to naturalne wzniesienie terenu, zamieszkiwane przez ludzi ze względów ob...

Archeologia biblijna 2 – cykl wykładów

2. Zakres czasowy i geograficzny archeologii biblijnej Epokę patriarchów (XVIII w. przed Chr.) uważa się zazwyczaj za terminus a quo, „od którego” rozpoczynają się zainteresowania archeologii biblijnej. Jeżeli jednak mówi się o archeologii Palestyny, to wtedy trzeba rozpocząć jej przedstawienie od okresu prehistorycznego tj. od początków życia osiadłego w Palestynie. Terminus ad quem „...

Archeologia biblijna – cykl wykładów

1. Termin „archeologia biblijna” Termin ‘archeologia’ wywodzi się od greckich słów ἀρχαῖος archaios – „stary, starożytny, dawny” oraz λόγος logos – „mowa, dyskusja, nauka”. Gr. archaiologia (archeologia) oznacza więc naukę o starożytności, o rzeczach starożytnych. W sensie naukowym określa naukę, która bada źródła archeologiczne, czyli materialne pozostał...

Język ugarycki – wprowadzenie

Języki semickie na tle rodziny afroazjatyckiej Z. Gołąb, A. Heinz, K. Polański, Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa: PWN 1976; S. Piłaszewicz, E. Lipinski, Języki semickie rodziny afroazjatyckiej. Zarys ogólny, Poznań: UAM 2001; E. Rzewuski, Wstęp do afrykanistyki, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2004. V.E. Orel, O.V. Stolbova, Hamito-Semitic Etymological Dictiona...

Ugarit – literatura

Spis treści 1 (A) Literatura poetycka Ugarit  1.1 (a) Publikacja tekstów 1.2 (b) Poemat o Aqhacie  1.2.1 Dane o eposie  1.2.2 Treść poematu  1.2.3 Język poematu  1.2.4 Wspólne toposy dla poematu i ST  1.3 (c) Poemat o Kircie  1.3.1 Dane o eposie  1.3.2 Treść poematu  1.3.3 Język poematu  1.3.4 Wspólne toposy dla poematu i ST  1.4 Interpretacja poematów o Kircie i A...

Ugarit – religia

Spis treści 1 Religia Ugarit  1.1 Bogowie  1.2 Ofiary  1.3 Król jako ofiarnik  1.4 Kapłani  1.5 Święta  1.6 Rytuał przymierza  2 Panteon Ugarit  2.1 Ogólnie  2.2 El 2.5 Anat 2.6 Jam 2.7 Mot 2.8 Dagon / Dagan 2.9 Asztarte (Athtart lub Aztarte) 2.10 Pozostałe bóstwa  2.11 Panteon Ugarit a Stary Testament  Religia Ugarit  A. Caquot, M. Sznycer, Uga...

UGARIT – historia, religia, literatura, język

na tle Biblii Starego Testamentu   Wprowadzenie Odkrycie w 1928 roku na tellu Ras Szamra starożytnego miasta portowego Ugarit otworzyło nowy etap badań nad starożytną Syro-Palestyną (biblijnym Kanaanem) i całym starożytnym Bliskim Wschodem. Archiwa literackie tego miasta reprezentują jedyny jak dotąd odnaleziony zbiór narodowej prozy i poezji z Syro-Palestyny okresu krótko przedbiblijnego. Jest...

Nie tylko Biblia. Historia starożytnego Izraela.

To pierwszy polski przekład książki Oltre la Bibbia. Storia antica di Israele Mario Liveraniego, wybitnego włoskiego historyka dziejów starożytnego Bliskiego Wschodu. Autor proponuje fundamentalnie nowe pojmowanie dziejów Izraela, zgodnie z którym rozgranicza dzieje Hebrajczyków (historia “zwyczajna”), dające się rekonstruować na podstawie źródeł biblijnych i pozabiblijnych, ora...