Martyna Zielińska

Liban – polem walki wyznaniowej

Od upadku w połowie stycznia 2011 r. koalicyjnego rządu Saada Haririego, sytuacja polityczna w Libanie nadal budzi niepokój opinii międzynarodowej. Powołany w 2009 r. rząd Haririego miał doprowadzić do stabilizacji kraju, wpływając nie tylko na poprawę jego sytuacji wewnętrznej, lecz również na nową jakość w polityce na arenie regionalnej i międzynarodowej. Zasadniczym powodem rozpadu rzą...

Palestyna w UNESCO

31 października na ostatnim kongresie Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO) przyjęto do jej grona Palestynę. Palestyna stała się członkiem agendy ONZ mimo sprzeciwu ze strony Izraela i USA. Za przyjęciem Palestyny do UNESCO jako 195–tego członka opowiedziało się 107 państw, 14 było przeciw, a 21 przedstawicieli było nieobecnych. 52 państwa (m.in. Wiel...

Tunezja przygotowuje się do wyborów

Dziesiątki Tunezyjczyków zostało zatrzymanych po demonstracjach w centrum Tunisu. Protestujący, którzy sympatyzują z konserwatywnymi grupami islamskimi zebrali się na placu przed Uniwersytetem El Manar w stolicy kraju w zeszłą niedzielę. Demonstracja była protestem przeciwko zakazowi noszenia nikabu oraz zamknięciu meczetu w pobliżu kampusu uniwersyteckiego, który za czasów prezydenta Zine El...

Palestyński bid a reakcja Izraela

Informacja o tym, że Palestyńczycy będą zabiegać o uznanie własnego państwa na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ wywołała liczne sprzeciwy nie tylko wśród izraelskich  decydentów. Największymi oponentami palestyńskiej inicjatywy są żydowscy osadnicy, którzy  w ramach  sprzeciwu od zeszłego wtorku protestują przed biurami izraelskiej armii oraz pielgrzymują do palestyńskich miast Zach...

Kto odpowie za śmierć premiera Rafika Haririego?

14 lutego 2005r. w Bejrucie doszło do zamachu bombowego, w którym wraz z 22 osobami zginął  były premier Libanu Rafik Hariri. Ze względu na kryzys polityczny, służby specjalne nie były w stanie ustalić, kto stoi za zabójstwem byłego premiera. Władze Libanu zwróciły się w dniu 13 grudnia do Organizacji Narodów Zjednoczonych z prośbą o ustanowienie międzynarodowego trybunału, który zbad...

Wpływ żydowskich organizacji terrorystycznych na bezpieczeństwo w regionie Bliskiego Wschodu

Powstanie Izraela zakończyło okres działalności świeckich żydowskich organizacji nacjonalistycznych (Irgun, Lehi – zwanego Gangiem Sterna), rozpoczynając działalność skrajnych ugrupowań o charakterze fundamentalistycznym reprezentowanych przez  i Gusz Emunim. Obydwa nurty żydowskiego ekstremizmu dążyły do ekspansji terytorialnej i ideologicznej Izraela, negując zasadność koegzystencji z...

Hezbollah w relacjach z Palestyńczykami

Sprawa palestyńska jest jednym z poważniejszych problemów bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu. Specyfika problemu zasadza się na jego wielowymiarowości i zasięgu. Każde ważne zagadnienie regionalne pozostaje w relacji z kwestią palestyńską. Problem jest szczególnie wyraźny w krajach ościennych, w tym w Libanie, gdzie jedną z najważniejszych ról politycznych odgrywa Hezbollah. Hezbollah od pon...