Autorzy

Michał Ziemowit Buśko

Dominika Zarzycka

Dr Marcin Rzepka

Dr Rafał Zgorzelski

Aleksandra Łojek

Jakub Gajda

Marek Sobczak

Przemysław Kafel

Robert Siudak 

Dr Jakub Sławek

Patrycjusz Jakub Miazgowski

Marcin Strzymiński

Br Kamil Szadkowski

Aleksandra Lasota-Barańska

Katarzyna Javaheri

Michał Gradoń

 

Korekta redakcyjna:

Justyna Filipczyk