Zakazana literatura – walka narodu kurdyjskiego o własny język i piśmiennictwo

Kurdowie to największy na świecie naród pozbawiony własnej państwowości. Zamieszkując obce terytoria z trzema różnymi językami potrafił stworzyć własną, niezależną kulturę. Historia Kurdów wpłynęła zwłaszcza na rozwój literatury, która pozwoliła na zachowanie kurdyjskiej tożsamości narodowej. Warto zatem przyjrzeć się twórczości pisarzy i poetów na tle burzliwych dziejów teg...

Język ugarycki – wprowadzenie

Języki semickie na tle rodziny afroazjatyckiej Z. Gołąb, A. Heinz, K. Polański, Słownik terminologii językoznawczej, Warszawa: PWN 1976; S. Piłaszewicz, E. Lipinski, Języki semickie rodziny afroazjatyckiej. Zarys ogólny, Poznań: UAM 2001; E. Rzewuski, Wstęp do afrykanistyki, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2004. V.E. Orel, O.V. Stolbova, Hamito-Semitic Etymological Dictiona...

Ugarit – literatura

Spis treści 1 (A) Literatura poetycka Ugarit  1.1 (a) Publikacja tekstów 1.2 (b) Poemat o Aqhacie  1.2.1 Dane o eposie  1.2.2 Treść poematu  1.2.3 Język poematu  1.2.4 Wspólne toposy dla poematu i ST  1.3 (c) Poemat o Kircie  1.3.1 Dane o eposie  1.3.2 Treść poematu  1.3.3 Język poematu  1.3.4 Wspólne toposy dla poematu i ST  1.4 Interpretacja poematów o Kircie i A...

Złote obroże, czyli kino w służbie propagandy islamskiej republiki

Z pewnością wielu Polaków kojarzy ten mural z rządami szyickiego kleru w Iranie. Zdobi on boczną ścianę wieżowca znajdującego się w centrum Teheranu przy ulicy Karim Chan-e Zand na odcinku pomiędzy ulicami Qarani i Nedżatollahi. Pomimo, że został namalowany już lata temu wydaje się być w doskonałym stanie, co w tutejszym klimacie i przy ogromnym zanieczyszczeniu powietrza w teherańskiej ...

Cyberprzestrzeń a niepokoje społeczne na Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce

Przestrzeń cyfrowa, kreowana przez coraz bardziej skomplikowane technologie nie jest już bytem równoległym i oddzielonym od przestrzeni materialnej, lecz pełnoprawnym elementem rzeczywistości w ogóle. Możliwości jakie daje cyberprzestrzeń kreują społeczne i obywatelskie postawy, a czasem są źródłem społecznych wydarzeń, włączając w to rewolucje. Rewolucja, której idee są propagowane w...