Wpływ żydowskich organizacji terrorystycznych na bezpieczeństwo w regionie Bliskiego Wschodu

Powstanie Izraela zakończyło okres działalności świeckich żydowskich organizacji nacjonalistycznych (Irgun, Lehi – zwanego Gangiem Sterna), rozpoczynając działalność skrajnych ugrupowań o charakterze fundamentalistycznym reprezentowanych przez  i Gusz Emunim. Obydwa nurty żydowskiego ekstremizmu dążyły do ekspansji terytorialnej i ideologicznej Izraela, negując zasadność koegzystencji z...