19 kwietnia 2012 “Sukces czy porażka? ONZ wobec Arabskiej Wiosny”

„Sukces czy porażka?
ONZ wobec Arabskiej Wiosny”


TERMIN
19.04.2012 r. , godz. 19:00
MIEJSCE
Ul. Lipowa 4, Collegium Iuridicum II
Sala nr 1.3
ORGANIZATOR
Grupa lokalna Warszawa
Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa
ELSA Poland
Opis Projektu

Celem projektu jest analiza działań Organizacji Narodów Zjednoczonych wobec „Arabskiej Wiosny”. W celu jej dokonania będziemy się starać dostrzec globalne procesy polityczne i prawne wpływające na decyzje podejmowane przez Radę Bezpieczeństwa. Analiza ta pozwoli nam zrozumieć rolę organizacji międzynarodowych podczas konfliktów oraz w procesie obrony praw człowieka. Tematyka pozwoli nam spojrzeć na prawo oraz politykę z międzynarodowej perspektywy.
Uczestnicy
Uczestnikami konferencji będą studenci i pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i innych wydziałów oraz uczelni, a także wszystkie osoby zainteresowane tematem projektu.

Program Praw Człowieka ELSA Poland

Na Program Praw Człowieka składają się seminaria, konferencje,
letnie szkoły prawa, konkursy naukowe oraz praktyki i staże w
instytucjach związanych z ich ochroną. W ramach programu ELSA
Poland wspiera je w ich własnych projektach. Program jest
emanacją wizji, która przyświeca europejskiej sieci ELSA jako
całości i każdemu z członków stowarzyszenia osobno;
niezmiennie przez trzydzieści lat, od momentu założenia
organizacji:
„Sprawiedliwy świat, w którym szanuje się godność ludzką i
różnorodność kulturową”
Jego celem jest podnoszenie świadomości i wiedzy oraz
propagowanie poszanowania praw człowieka w społeczeństwie.
Poprzez projekty, które organizujemy w jego ramach, pragniemy
uwrażliwić przyszłych prawników na przyczynę powstania
wszelkich kodyfikacji – godność człowieka i jego naturalne
prawa.

Prelegenci

Piotr Kobielski
Wykładowca w Instytucie Prawa Międzynarodowego UW
prof. Henryk Szlajfer
Stały przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej przy ONZ w Wiedniu, politolog, ekonomista
dr George Yacoub
Adiunkt na Wydziale Orientalistyki UW, ekspert w dziedzinie aktualności na Bliskim Wschodzie

Moderator

Michał Żakowski
Dziennikarz, korespondent w Egipcie podczas „Arabskiej Wiosny”
Moderator

Patronaty Honorowe Konferencji

Prezes Trybunału Konstytucyjnego

Rzecznik Praw Obywatelskich

Patronaty Medialne Konferencji

Partnerzy ELSA Warszawa

Kontakt do Organizatorów

Koordynator Projektu
Joanna Mazurek
ELSA Warszawa
Tel: 601 194 562
Email: joan.mazurek@gmail.com
Europejskie