31 maj 2012, Wykład „KOBIETY W SPOŁECZEŃSTWACH MUZUŁMAŃSKICH”

Projekt M.A.D. oznacza Make A Difference, czyli wprowadź zmianę.

św. Marcin 30, 61-805 Poznan
31 maj 2012

Główną ideą pary, która stworzyła projekt M.A.D. to uzupełnienie obrazu Muzułmanów na świecie, mające na celu przełamanie szeroko rozpowszechnionych stereotypów i brak zrozumienia, które prowadzą do wrogości i ignorancji. By osiągnąć ten cel, M.A.D. odbyła podróż do krajów, gdzie większość stanowi ludność muzułmańska (Indonezja, Malezja, Palestyna, Egipt) i zgłębiła tamtejszą sztukę i różnorodność kulturową. 
Projekt M.A.D. nie ogranicza się jedynie do badania sztuki i kultury powiązanej z Islamem, skupia się raczej na prezentacji form ekspresji ludzi żyjących w tych krajach, niezależnie od tego, czy są Muzułmanami, Hindusami, Chrześcijanami, czy nie powiązanych z żadną wiarą.

Po powrocie do Europy, w oparciu o tę podróż, M.A.D. przeprowadza prezentacje w szkołach, uniwersytetach, organizacjach oraz realizuje warsztaty dotyczące różnorodności kulturowej i krytycznego myślenia, by wesprzeć dialog i spójność społeczną między Europą a Światem Muzułmańskim.

Podaczas spotkań w Głośnej M.A.D. zabierze Cię w artystyczną i kulturową podróż do południowo-wschodniej Azji i Bliskiego Wschodu. Poprzez sztukę i kulturę, zapraszamy Cię do zgłębienia różnorodnych tematów, które prowadzą do zrozumienia Muzułmańskiego Świata.

Wykład: „KOBIETY W SPOŁECZEŃSTWACH MUZUŁMAŃSKICH” 

Kwestia kobiet w społeczeństwach muzułmańskich często pojawia się w mediach, niestety rzadko w pozytywnym świetle. Od południowo-wschodniej Azji do Bliskiego Wschodu staraliśmy przyjrzeć się sytuacji kobiet i zawsze wyszukiwaliśmy kobiety-artystki lub inne znaczące kobiety, by zadać pytania i dowiedzieć się o ich życiu w kraju z większością muzułmańską.
Spotkaliśmy szereg kobiet z różnych środowisk społecznych i religijnych aktywnych w swych społecznościach: poetkę z Palestyny, aktywistkę i osobę publiczną z Egiptu, kobietę ze społeczności matriarchalnej w Indonezji, kobietę-muzyka w zespole rockowym, etc.
W tej prezentacji publiczność otrzyma krótkie spojrzenie na sytuacje kobiet z czterech krajów z większością muzułmańską, które odwiedziliśmy na podstawie przeprowadzonych wywiadów.