Relacja z konferencji – Chrześcijanie w świecie islamu.

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się w mijającym tygodniu (w dniu 9 maja br.) pod auspicjami Komisji Konferencji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej oraz polskich eurodeputowanych – Konrada Szamańskiego i Jana Olbrychta, międzynarodowa konferencja pt.: „Chrześcijanie w Świecie Arabskim: rok po Arabskiej Wiośnie”.

W sympozjum uczestniczyli referenci z Europy, Bliskiego Wschodu i USA, którzy debatowali o sytuacji chrześcijan na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, a więc w państwach, gdzie zazwyczaj wiodącą rolę pełni islam.

Konferencję zorganizowano, ponieważ w związku z tzw. Arabską Wiosną, z którą cywilizowane społeczeństwa wiązały bardzo duże nadzieje pojawiają się coraz częściej informacje o zaostrzaniu na Bliskim Wschodzie represji wobec chrześcijan. Warto dodać, że Unia Europejska sprzyjała demokratycznym ruchom państw Bliskiego Wschodu, a więc tym bardziej jej moralnym obowiązkiem jest dziś troska o bezpieczeństwo oraz swobody religijne zamieszkujących je chrześcijan. Jest to, jak stwierdzono podczas konferencji, jednym z warunków wiarygodności Wspólnoty Europejskiej, która ma przecież wypisane na swoich sztandarach prawa człowieka.

Uczestnicy seminarium z głębokim niepokojem zauważyli, że proces demokratyzacji państw bliskowschodnich nie przyniósł ze sobą poprawy sytuacji chrześcijan, a wręcz odwrotnie stała się ona niejednokrotnie jeszcze bardziej skomplikowana i złożona.

W Parlamencie Europejskim można było wysłuchać wystąpień świadków bliskowschodnich zdarzeń oraz poznać treść raportów „Christian in the Arabic World” i „Lebanon Conference Report”. 

Intencją tego ważnego spotkania było zwrócenie uwagi międzynarodowej opinii publicznej na położenie chrześcijan w Afryce Północnej i Bliskim Wschodzie, a więc mniejszości, której prawa są, zdaniem osób biorących udział w zjeździe, często naruszane. Problemy te nie mogą być przedmiotem ideologicznego tabu, a chrześcijanie na Bliskim Wschodzie mają pełne prawo do tego, aby respektowano ich pozycję w tym świecie oraz szanowano wyznanie, tradycję i przekonania religijne.

W trakcie sympozjum zastanawiano się nad tym, w jakiej mierze Arabska Wiosna przyczyniła się do zmiany sytuacji chrześcijan w państwach orientu. Kwintesencją tych rozważań jest to, iż uznano, że de facto pozycja chrześcijan w ciągu minionego roku znacznie się pogorszyła, a odpowiedzią UE na wszelkie akty ich dyskryminacji powinna być zdecydowana reakcja.

Celem seminarium, oprócz omówienia obecnej sytuacji chrześcijan w państwach arabskich, było również zdefiniowanie stanowiska w obronie chrześcijan oraz wezwanie Parlamentu Europejskiego do bardziej skonkretyzowanych działań w przypadku naruszania swobód religijnych i podejmowaniu represji wobec chrześcijan.

W konferencji uczestniczyło prawie 200 osób, a prelekcje wygłosili podczas niej m. in.: Berthold Pelster, rzecznik prasowy niemieckiego dzieła Pomocy Kościół w Potrzebie, socjolog dr Brian J. Grim, były minister finansów Libanu dr Dimyanos Kattar oraz Sekretarz Generalny Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej ks. prof. Piotr Mazurkiewicz.

Tags:Nie można dodawać kometarzy.