Portret damasceńskiego kupca – Maria Stojkow

portret_damascenskiego_kupca

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 236
Oprawa: miękka
Format: 165×240
ISBN: 978-83-62196-77-7

Maria Stojkow – socjolog i podróżnik. Kraje Bliskiego Wschodu fascynują ją od
lat, zwiedziła większość z nich. Te zainteresowania znalazły również odzwierciedlenie
w pasji naukowej, zatem wiele jej publikacji jest związanych z tym
kręgiem kulturowym. Pisała zarówno o arabskich handlarzach, jak i arabskich
feministkach. Niniejsza książka jest oparta na doktoracie obronionym z wyróżnieniem
na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku
2010. Autorka porusza w niej podstawowe kwestie związane z islamem, ale także
arabską myślą gospodarczą, szczegółowo opisuje mechanizmy prowadzenia
drobnych sklepików w Damaszku, funkcjonującą tam ideę pracy i przedsiębiorczości
oraz niebagatelną rolę rodziny w prowadzeniu biznesu.

„Książka o wpływie kultury na sposób funkcjonowania drobnej przedsiębiorczości
w jednym z krajów Bliskiego Wschodu ma ważne odniesienie teoretyczne
oraz znaczenie praktyczne. Może bowiem ułatwić nawiązywanie współpracy
gospodarczej z Bliskim Wschodem, gdzie drobna przedsiębiorczość zajmuje
istotne miejsce w społeczeństwie i gospodarce. Praca jest oparta na badaniach
terenowych autorki prowadzonych w Damaszku, co stanowi o unikalności i wysokiej
wartości rozprawy.
Autorka słusznie odniosła część wątków do politycznych i administracyjnych
warunków prowadzenia biznesu. Bardzo łatwo zarzucić komuś bierność i zdawanie
się na los w sytuacji pełnej samowoli urzędników, zmienności kursów
walut, niepewności gospodarczej itd. Zwracają uwagę przemyślenia o trwałości
średniowiecznych instytucji handlowych i ich obecności w dzisiejszej praktyce
gospodarczej, np. o instytucji muhtasiba. Autorka przekonująco wyjaśnia
ideę bankowości muzułmańskiej, wskazując na racjonalne działania zarówno
samych banków, jak i klientów. Celnie zwrócono uwagę na istnienie w islamie
dwóch przeciwstawnych tendencji w odniesieniu do działalności gospodarczej:
z jednej strony pomniejszania znaczenia aktywności gospodarczej jednostki na
rzecz gorliwego praktykowania kultu; z drugiej zaś – zachęcania do samodzielności
ekonomicznej. Autorka słusznie podkreśla istnienie stałych napięć między
tradycją a nowoczesnością”.

Z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Zdanowskiego

Tags: ,