Egipt: Rada Szury niekonstytucyjna.

Egipski Najwyższy Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wybory do Rady Szury były niekonstytucyjne, podobnie jak prawo dotyczące doboru członków Zgromadzenia Konstytucyjnego.

Najwyższy Trybunał Konstytucyjny (NTK) – niezależny organ sądowy mający czuwać nad konstytucyjnością uchwalanego prawa w Egipcie – orzekł, że wybrana w wyniku wyborów z 2012 r. Rada Szury jest niekonstytucyjna.

Egy_Revolution_AschevogelWyższa izba parlamentu nie zostanie jednak rozwiązana do czasu przeprowadzenia nowych wyborów parlamentarnych. NTK uznał wcześniej za niekonstytucyjne wybory do niższej izby parlamentu, która została rozwiązana mimo sprzeciwów ugrupowań islamistycznych.
Decyzja Trybunału powoduje, że przeprowadzone po rewolucji 2011 r. wybory parlamentarne w całości uznano za niekonstytucyjne. W obu przypadkach uznano, że wybór kandydatów niezależnych jest sprzeczny z zapisami konstytucji.
W wyniku niekonstytucyjności składu Rady Szura podważono również przepisy dotyczące składu Zgromadzenia Konstytucyjnego. Jak dotąd nie wiadomo jednak czy sama konstytucja przyjęta w wyniku referendum, lecz ostro krytykowana przez egipską opozycję, zostanie unieważniona.

Egipt od momentu obalenia autorytarnego prezydenta Hosniego Mubaraka i przejęcia władzy – w wyniku demokratycznych wyborów – przez Bractwo Muzułmańskie i Salafitów pogrążony jest w głębokim kryzysie polityczno-społecznym, potęgowanym przez zapaść gospodarczą kraju.

Tekst ukazał się na łamach portalu Portalu Spraw Zagranicznych psz.pl

Tags: ,