Chrystianizacja Afganistanu czy islamizacja żołnierzy z Zachodu?

Jak alarmują afgańskie media, od momentu rozpoczęcia amerykańskiej misji wojskowej w Afganistanie zwiększyła się liczba obywateli afgańskich decydujących się na odejście od islamu i przyjęcie wiary chrześcijańskiej. Afgańscy politycy postanowili oficjalnie wyrazić zaniepokojenie tym procesem. Według prawa koranicznego, porzucenie islamu na rzecz innej religii winno być karane śmiercią.

Niektórzy spośród członków afgańskiego parlamentu postanowili ostatnio publicznie wyrazić swe niezadowolenie z faktu, że wielu Afganów, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, decyduje się na przyjęcie chrześcijaństwa. Jak wskazują zaniepokojeni posłowie, proceder ten najbardziej nasila się w Indiach, gdzie oficjalnie istnieją afgańskie kościoły chrześcijańskie, a każdy Afgan przybywający do tego kraju zostaje oficjalnie zaproszony do odwiedzenia świątyni i zapoznania się ze wspólnotą.

chrislamPoseł Nazir Ahmad Hanafi, 17 lipca 2013 roku, podczas obrad Wolesi Dżirgi oświadczył, że pewna liczba Afganów przy okazji studiów w Indiach, a także uczestnictwa w różnego rodzaju świętach i ceremoniach przyjęła chrześcijaństwo, pomimo iż według szariatu czyn ten karalny jest śmiercią. Tymczasem poseł Abdul Satar Hawazi podkreślił fakt istnienia i tworzenia się nowych afgańskich kościołów chrześcijańskich w Indiach. Według Hawaziego, kościoły te prowadzą bardzo intensywną działalność misyjną skierowaną do społeczności afgańskiej.

Niektórzy spośród posłów wiążą chrystianizację również z obecnością w Afganistanie wojsk amerykańskich. Abdul Taif Padaram, poseł z prowincji Badachszan podkreślił w swoim przemówieniu, że jednym z celów amerykańskiej obecności w Afganistanie jest kulturowa kolonizacja tego kraju, z którą wiąże się także religijna konwersja. Poseł na forum afgańskiego parlamentu publicznie zadał pytanie skierowane do innych afgańskich polityków: Jeśli tak boicie się, że Afganowie będą przechodzić na chrześcijaństwo, po co podpisujecie umowy o partnerstwie strategicznym krajami, które to zagrożenie stwarzają?1

Partnerem strategicznym rządu Islamskiej Republiki Afganistanu są Stany Zjednoczone, zaś za kluczowego partnera w regionie afgański rząd uznaje Indie. Wybór przez rząd Hamida Karzaja Indii na najważniejszego lokalnego partnera rodzi wiele kontrowersji w świecie muzułmańskim, szczególnie w państwach sąsiadujących z Islamską Republiką Afganistanu – Iranie i Pakistanie.

Jak informuje prowadzona przez Irańczyków (!) chrześcijańska agencja prasowa Mohabbat News, konwersja na chrześcijaństwo już od dawna niepokoiła afgańskich duchownych muzułmańskich. W 2012 roku zwrócili się oni do prezydenta Karzaja do ograniczenia liczby przybywających do Afganistanu pracowników pomocowych organizacji pozarządowych oraz misjonarzy, którzy masowo namawiają Afganów do zmiany wyznania. 2

Podczas misji afgańskich pod przewodnictwem Stanów Zjednoczonych – Enduring Freedom i ISAF, również wielu żołnierzy z państw zaangażowanych, głównie Amerykanów zostało muzułmanami, czym, oczywiście, zainspirowali ich Afganowie. Podczas jednego z aktów przejścia na islam w 2007 roku w amerykańskiej bazie wojskowej w Bagram, mułła Hamidullah podkreślał wagę takiego aktu w obliczu zbawienia.

Jeśli ktoś przyjmie islam, jego grzechy popełnione na tym świecie zostaną mu przez Boga przebaczone. Bóg pobłogosławi jego i jego rodzinę i będzie im błogosławił również w życiu wiecznym.3

1 Masihisazi Afghanha yeki az ahdafe Amrikast, http://www.avapress.com/vdcdn905.yt0zx6a22y.html, [dostęp: 25 lipca 20013].

2 Chistianity Grows in Afghanistan, despite Islamists’ Threat, http://www.assistnews.net/Stories/2012/s12090079.htm, [dostęp: 27 lipca 2013].

3 Two U.S. soldiers in Afghanistan convert to Islam – paper, http://in.reuters.com/article/2007/07/26/idINIndia-28671120070726, [dostęp: 27 lipca 2013].

 Tekst ukazał się pierwotnie na łamach portalu Afganistan24.org

Tags: , ,