Perskie Ocalenie – pokaz filmu oraz spotkanie

perskie ocalenie“Solidarni z Iranem” zapraszają na pierwszy w Warszawie pokaz filmu „Perskie ocalenie” w reżyserii Andrzeja B. Czuldy, opowiadającego niezwykłą historię 120 tysięcy polskich wychodźców ze Związku Sowieckiego, którzy w 1942 roku znaleźli schronienie w Iranie. Po filmie spotkanie z uczestnikami wydarzeń sprzed 70 lat oraz twórcami filmu. Gośćmi będą:

Maria Gordziejko oraz Władysław Czapski – uczestnicy wydarzeń pokazanych w filmie

Marek Jezienicki – producent filmu, Access Gram TV

Andrzej B. Czulda – reżyser filmu

17.09.2013, 18:00, Dom Spotkań z Historią, ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa

 

Jak pisze o filmie Zdzisław Szczepaniak (dziennikarz, reporter, pisarz):

Ten poruszający w swojej wymowie film wraca do czasów, w których niemiecko-sowiecka agresja na Polskę rozpoczęła II wojnę światową, a obaj agresorzy poddali Polaków ogromnym prześladowaniom. Na zagarniętych przez Sowiety wschodnich ziemiach Polski nasiliły się represje i terror, a z początkiem 1940 r. zaczęły się zorganizowane wywózki ludności polskiej w głąb Rosji. W r. 1941, kiedy doszło do ataku III Rzeszy na Związek Sowiecki, podpisano układ Sikorski – Majski. W jego wyniku ogłoszono w Rosji amnestię dla setek tysięcy Polaków więzionych w sowieckich łagrach. Zaczęto wówczas tworzyć Armię Polską pod dowództwem gen. W. Andersa, z którą udało się ewakuować do Pahlevi w Iranie ponad 37 tys. cywilów, a wśród nich wiele tysięcy dzieci. Główny ośrodek opieki nad nimi zorganizowany został w Isfahanie, gdzie stworzono dobrze wyposażone obozy, szkoły i ochronki. To właśnie ocalone niegdyś dzieci – uczestnicy wydarzeń sprzed 70 lat – opowiadają w filmie o swoich losach, pobycie w sowieckich łagrach i życiu na irańskiej ziemi. O Polakach wypowiadają się także serdecznie Irańczycy, którzy pamiętają ich z wojennych lat, a sam film jest niewątpliwie gestem serdecznej pamięci wobec tych Irańczyków, którzy przyszli kiedyś tak chętnie z pomocą polskim „dzieciom Isfahanu”…

Tags: ,