Konferencja “CIAŁO w kulturze muzułmańskiej”

cialo konferencja

 

W dniach 25 – 26 listopada na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja “CIAŁO w kulturze muzułmańskiej”. W programie znajduje się kilka wystąpień poświęconych Iranowi.

DZIEŃ PIERWSZY: 25 listopada (poniedziałek)

9:15–9:30 otwarcie konferencji

SESJA 1: CIAŁO W RUCHU

9.30–10.00 prof. dr hab. Katarzyna Pachniak, „Czy możemy poprawiać i kształtować nasze ciała poprzez sport?” – ciało a sport w kulturze muzułmańskiej.
10.00–10.30 dr Anna Cieślewska, Taniec baczy – zakazane praktyki cielesne w przedrewolucyjnej Azji Centralnej
10.30–11.00 mgr Joanna Suska, Ciało w tańcu wschodnim (tańcu brzucha) – ewolucja wizerunku tancerki, kostium, gestykulacja, relacja ciało-muzyka
Prowadzenie: dr Katarzyna Górak-Sosnowska

Przerwa na kawę (15 min)

SESJA 2: CIAŁO W PROCESIE KOMUNIKACJI

11.15–11.45 prof. dr hab. Ewa Machut-Mendecka, Mowa ciała: od jawnej do ukrytej
11.45–12.15 mgr Katarzyna Dyl, Metaforyka ciała w wyrażeniach idiomatycznych w dialekcie katarskim jako przykład semantyki ciała w kulturze Kataru
12.15–12.45 mgr Magdalena Zawrotna, Tabu ciała i seksualności w Egipcie. Analiza pragmatyczna nazw intymnych części ciała w dialekcie kairskim
Prowadzenie: prof. dr hab. Katarzyna Pachniak

Przerwa na kawę (15 min)

SESJA 3: CIAŁO W PROCESIE KOMUNIKACJI

13.00–13.30 dr Elżbieta Wnuk-Lisowska, Umysł a ciało – ucieleśnienie w sufizmie i w baulizmie
13.30–14.00 dr Sylwia Surdykowska Rola bólu i cierpienia w kształtowaniu empatii w kulturze Iranu
14.00–14.30 mgr Agnieszka Erdt „Następnie uczyniliśmy go innym stworzeniem” (23:14) – o relacji ciała i duszy w filozofii i egzegezie Allamy Tabatabajego
Prowadzenie: dr hab. Paulina Lewicka

Przerwa (45 min)

SESJA 4: CIAŁO PRZEDSTAWIONE

15.15–15.45 dr Adrianna Maśko, Reprezentacje ciała męczennika we współczesnej poezji arabskiej
15.45–16.15 dr Urszula Musyl, Sztuka obnażania – ciało w twórczości Saadata Hasana Manto
16.15–16.45 dr Magdalena Kubarek, Ciało kobiece we współczesnej powieści muzułmańskiej
16.45–17.15 mgr Agnieszka Graczyk, Naturalizm i surrealizm jako formy przełamywania tabu cielesności w utworach irackiej pisarki Haify Zangany
17.15–17.45 dr Bogdan Horvat, Ciało ojczyzny, czyli Bahijja w poezji Ahmada Fuada Nigma
Prowadzenie: mgr Katarzyna Sidło

DZIEŃ DRUGI: 26 listopada (wtorek)

SESJA 5: CIAŁO A NORMY KULTURY

9.00–9.30 dr Mirosław Twardowski, Arystotelesowskie „korzenie” współczesnej bioetyki islamu na przykładzie kontrowersji wokół statusu ontycznego poczętego człowieka
9.30–10.00 mgr Michał Moroz, Arabski odbiór idei transhumanistycznych
10.00–10.30 dr Magdalena Zaborowska, Wokół pojęcia twarzy w kulturze Iranu
10.30–11.00 mgr Magdalena Nowaczek-Walczak, Made in Lebanon – chirurgia plastyczna w Libanie
11.00–11.30 dr Karolina Rakowiecka-Asgari, Seksualność jako transgresja. Dwa oblicza zjawiska w irańskiej tradycji literackiej
Prowadzenie: dr Katarzyna Górak-Sosnowska

Przerwa na kawę (15 min)

SESJA 6: CIAŁO UPOLITYCZNIONE – CIAŁO POSKROMIONE? (cz. 1)

11.45–12.15 dr Katarzyna Górak-Sosnowska, Nagością w islam? Użycia i nadużycia ciała. Przypadek Femenu
12.15–12.45 dr hab. Anna Warakomska, Czystość rytualna, piękno i pokusy ciała w tradycji islamu oraz ich konsekwencje dla muzułmanów żyjących współcześnie na Zachodzie Europy
12.45–13.15 mgr Konrad Sztyler, Religia a upolitycznienie ciała w kulturze muzułmańskiej
Prowadzenie: mgr Magdalena Nowaczek-Walczak

Przerwa (45 min)

SEMINARIUM: KOBIETA W KULTURZE EGIPTU

14:00–16:00 W seminarium i towarzyszącej dyskusji udział wezmą: dr Katarzyna Górak-Sosnowska (SGH), dr hab. Paulina Lewicka (UW), prof. dr hab. Ewa Machut-Mendecka (UW), mgr Magdalena Nowaczek-Walczak (UW), prof. dr hab. Katarzyna Pachniak (UW) i dr Marta Woźniak (UŁ)
Prowadzenie: prof. dr hab. Janusz Danecki

Przerwa na kawę (15 min)

SESJA 7: CIAŁO UPOLITYCZNIONE – CIAŁO POSKROMIONE? (cz. 2)

16.15–16.45 mgr Aleksandra Szymczyk, (Od)zyskać ciało. W kierunku podmiotowości – od propagandowych wizerunków kobiet w kulturze Iranu po 1979 r. do autoekspresji artystek młodego pokolenia
16.45–17.15 mgr Grzegorz Machałowski, Kary cielesne w islamie na przykładzie orzecznictwa sądów w Arabii Saudyjskiej
17.15–17.45 mgr Marta Bręgiel-Benedyk, Ciało kobiety jako „terytorium wroga”. Przemoc wobec muzułmańskich kobiet podczas Podziału Indii.
Prowadzenie: mgr Katarzyna Sidło

Wstęp wolny

Pełen program konferencji na FB organizatorów.