Irackie dzieci – fotoreportaż

Życie w Iraku jest i było bardzo dotkliwe dla dzieci. Przed 2003 rokiem to sankcje nałożone przez ONZ na reżim Saddama Husseina były głównym źródłem cierpień. Po 2003 roku życie stało się jeszcze trudniejsze. Oto przyczyny zagrożeń:

1. Wysokie wskaźniki przemocy na tle religijnym.

2 . Pogorszenie się systemów opieki zdrowotnej i powszechne ubóstwo.

3 . Liczne aresztowania i przetrzymywanie w więzieniach.

4 . Pogorszenie się infrastruktury miejskiej co uwidacznia się brakiem dostępu do czystej wody i energii elektrycznej, zanieczyszczeniem środowiska i niewystarczającą ilością ośrodków zdrowia.

5 . Brak zainteresowania pogarszającą się infrastrukturą wśród przedstawicieli władzy.

6 . Administracyjna i finansowa korupcja.

7 . Słaba jakość importowanych do Iraku leków ze względu na brak kontroli jakości.

8 . Brak kontroli nad sprzedawanym w kraju pożywieniem.

9 . Pogorszenie się efektywności organizacyjnej ośrodków zdrowia.

 tłum. Dominika Zarzycka

Źródło: Mohammed Alkhafaji

1 (1) 1 (2) 2 (0) 2 (1) 2 (2) 2 (3) 2 (4) IRAQ BAGHDAD BOMB ATTACKS AFTERMATH 3 (2) 4 (1) Girl stands at the site of a bomb attack in the Zaafaraniya neighbourhood of Baghdad 4 (3)