III Bliskie Spotkanie Chrześcijańsko-Żydowskie

Bliskie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie

Spotkanie III

prchizlogo

organizator: Polska Rada Chrześcijan i Żydów

współorganizator: Stowarzyszenie im. Jana Karskiego

partnerzy: Duszpasterstwo Środowisk Twórczych

Archidiecezji Warszawskiej

Synagoga Ec Chaim przy Gminie

Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie

Program:

Odczytanie Psalmu i komentarz żydowski oraz chrześcijański

Wystąpienia Gości:

Pani Bella Szwarcman-Czarnota

Pan Janusz Poniewierski

Występ zespołu Luna et Sol

Uroczystość wręczenia tytułu “Człowiek Pojednania” za rok 2013 Rabinowi Boazowi Pash z Jerozolimy

prowadzenie – Stanisław Krajewski

laudacja – Bogdan Białek

wystąpienie Laureata

“Oto rodowód potomków Adama. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go…” (Bereszit 5:1)

“I inną księgę otwarto, która jest księgą życia…” (objawienie Jana 20:12)

Poczęstunek

MIEJSCE: kościół pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła,

Plac Teatralny 20, Warszawa

CZAS: 18 marca 2014 roku, wtorek, godzina szósta trzydzieści po południu

Zaproszenie

Polska Rada Chrześcijan i Żydów ma zaszczyt zaprosić na uroczystość wręczenia tytułu

Człowiek Pojednania

Rabinowi Boazowi Pashowi z Jerozolimy.

Uroczystość będzie miała miejsce w ramach „Bliskich spotkań chrześcijańsko-żydowskich” w kościele pe. św. św. Andrzeja Apostoła i Alberta Chmielowskiego przy pl. Teatralnym 20 w Warszawie, we wtorek, 18 marca, o godz. 18. 30 Wstęp wolny. Rabin Boaz Pash (ur. w 1966 roku ) był w latach 2006-2012 rabinem gminy żydowskiej w Krakowie z tytułem Naczelny abin Krakowa. Przyczynił się znacznie do jej rozwoju, wykazując wielkie przymioty jako nauczyciel. Opublikował po polsku opracowania w oparciu o źródła hebrajskie, w tym opowieści o rabinach krakowskich (w wydawnictwie „Austeria”), dzięki czemu udostępnił dla wszystkich Polaków dotychczas nieznany a ważny fragment polskiego dziedzictwa. R. Pash brał udział w licznych spotkaniach chrześcijańsko-żydowskich, również w kościołach, czasem wspólnie z biskupami. We wszystkich swoich działaniach okazywał swoją otwartość i przyjazne nastawienie do chrześcijan i wszystkich innych. Jego nieobecność w Polsce jest dużą stratą, a uhonorowanie jego wkładu w relacje chrześcijańsko-żydowskie jest symbolicznym wyrazem uznania dla jego zasług.

Honorowy tytuł „Człowiek Pojednania” przyznawany jest przez Polską Radę Chrześcijan i Żydów osobom spoza Polski, które są szczególnie zasłużone dla dialogu chrześcijańsko-żydowskiego w Polsce, w uznaniu ich wyjątkowego wkładu w dzieło zbliżenia, lepszego poznania i pojednania chrześcijan i Żydów w Polsce.

Za rok 2012 tytuł otrzymał Ks. Superintendent Friedrich Magirius z Lipska, za rok 2011 – Prof. Joseph Weiler z Nowego Jorku, za rok 2010 – Ks. Tomáš Halík z Pragi, za rok 2009 – Rabin Alon Goshen-Gottstein z Jerozolimy, a przedtem kolejno: Prof. Stephan Schreiner (Niemcy), Rabin Byron Sherwin (USA), Sir Sigmund Sternberg (Anglia), Ks. prof. John Pawlikowski (USA), Rabin James Rudin (USA), Siostra Dominika Zaleska (Szwajcaria), Pani Tova Ben Tzvi (Izrael), Siostra Marie Thérèse Huget (Francja), Rabin Michael Schudrich (USA i Polska), Ks. Manfred Deselaers (Niemcy i Polska), Pani Halina Birenbaum (Izrael), Pan Jan Nowak-Jezioranski (USA i Polska), Pan Jerzy Kluger (Włochy), Ks. prof. Hanspeter Heinz (Niemcy), Rabin Michael Signer (USA), Siostra Anne Denise Rinckwald (Francja i Polska), Rabin Irving Greenberg (USA).