Konferencja Studencko – Doktorancka “Mozaika Świata Arabskiego. Życie, kultura, religia.”

LogoBliskowschodnie Koło Naukowe UJ zaprasza do udziału w przeznaczonej dla studentów i doktorantów ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Mozaika Świata Arabskiego. Życie, kultura, religia”. Wbrew powszechnej opinii kraje arabskie nie są kulturowym monolitem, lecz tyglem, w którym mieszają się rozmaite tradycje i wierzenia. Ta różnorodność wpływa na niemal wszystkie sfery życia.

Szeroko pojmowany Świat Arabski to nie tylko islam, ale też różne inne wierzenia. Mozaikę odnajdziemy również na styku interesów gospodarczych i politycznych. Przejawia się nawet w arabskiej kuchni, a decydują o niej takie czynniki jak położenie geograficzne, historyczne przebiegi szlaków handlowych, czy wpływy państw sąsiadujących. Na barwność tego świata wpływają także rozliczne dialekty w obrębie samego języka arabskiego, który jest niejako odzwierciedleniem przemian i wpływów kulturowych. Warto zwrócić także uwagę na bardzo zróżnicowaną strukturę etniczną, na którą miało niewątpliwie wpływ mieszanie się ludności miejscowej zamieszkującej obszar Bliskiego Wschodu z koczowniczymi ludami arabskimi. Niejednokrotnie mniejszości świata arabskiego są nie tylko nieodłącznym jego elementem, ale również znaczącą siłą polityczną (jak choćby Druzowie, czy Alawici). Nie należy również zapominać o istniejących różnicach społeczno-kulturowych oraz swoistym rozdźwięku pomiędzy tradycją a nowoczesnością w Świecie Arabskim. Tegoroczna konferencja stanowi zatem uzupełnienie konferencji odbywających się w ramach Dni Arabskich w ubiegłych latach. Ma na celu poszerzenie i głębsze zrozumienie kontekstu i złożoności Bliskiego Wschodu, która odzwierciedla się szczególnie w bieżących wydarzeniach; a także zwrócenie uwagi na swego rodzaju sferę liminalności – sferę pogranicza między kulturą zachodnią a judeoarabską, którą ten rejon poniekąd się stał.

Z uwagi na to, że celem konferencji jest synteza prowadzonych przez uczestników badań nad elementami tytułowej mozaiki, tematyka konferencji obejmuje szerokie spektrum zagadnień, między innymi takich jak: religia, kultura, polityka, gospodarka, kuchnia, obyczaje i etykieta, życie codzienne, sytuacja kobiet, mniejszości w świecie arabskim, wpływ kultury arabskiej na relacje międzynarodowe, jak również świat arabski w perspektywie zachodniej. 

Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 20 minut. Abstrakt powinien zawierać od 300 do 500 słów. Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza online.

Termin nadsyłania abstraktów mija 16 marca 2015. Ogłoszenie zakwalifikowanych prelegentów nastąpi w dniach 20-25 marca 2015.
Konferencja odbędzie się 17 kwietnia 2015.

Informacje na temat Konferencji będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej http://bliskowschodniekn.blogspot.com/ 
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: bliskowschodniekn@gmail.com w temacie wpisując “KONFERENCJA”

Tags: , , , , , ,