MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ANTROPOLOGIA TURYSTYKI – DZIEDZICTWO I PERSPEKTYWY

Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

oraz

Katedra Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w

MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ: ANTROPOLOGIA TURYSTYKI – DZIEDZICTWO I PERSPEKTYWY.

KEYNOTE SPEAKER: Prof. Nelson Graburn

termin:1-2.06.2015
miejsce: Kraków, Uniwersytet Jagielloński, Auditorium Maximum
termin nadsyłania abstraktów: 28 lutego 2015

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI:
• homo viator 
• doświadczenie turystyczne 
• relacje hosts and guests 
• formy turystyki kulturowej 
• gender w turystyce 
• zmiana kulturowa 
• język turystyki 
• podróżowanie w tekstach kultury 
• rzeczywistość i wirtualność 
• warsztat metodologiczny i praktyka badawcza

Celem konferencji jest nakreślenie ram antropologii turystyki. Z założenia wydarzenie ma mieć formę dialogu badaczy należących do różnych pokoleń – często reprezentujących różne dyscypliny nauk humanistycznych i społecznych. Szczególną częścią konferencji będą „Warsztaty Mistrzów” – sesje dyskusyjne, poświęcone konkretnemu problemowi, które zostaną poprowadzę przez wybitnych badaczy turystyki, takich jak prof. Nelson Graburn. Planowana jest również specjalna „Szkoła Adeptów”, czyli panel studencko-doktorancki, podczas którego młodzi uczeni będą mogli zaprezentować swoje dotychczasowe osiągnięcia i skonsultować je z bardziej doświadczonymi naukowcami.

Szczegóły na: http://anthropologyoftourism.pl/call-for-papers/
oraz w poniższych call for papers: 
• wersja pdf w języku polskim: https://drive.google.com/open…
• English version: https://drive.google.com/open…

O konferencji

W 2014 roku upłynęło 40 lat od historycznego spotkania antropologów zrzeszonych w The American Anthropological Association, którzy podczas konferencji w Mexico City dali podwaliny dla powstania nowej specjalizacji: antropologii turystyki. Prawie pół wieku doświadczeń to dobry moment na podsumowanie najważniejszych nurtów i wskazanie kluczowych problemów, które legły u podstaw badania turystyki z perspektywy antropologicznej. Rozwój antropologii turystyki pokazuje, jak ważnym elementem kultury stało się w ostatnich kilkudziesięciu latach podróżowanie, zarówno w wymiarze fizycznego przemieszczania się,  jak i wędrówek wirtualnych.

Cele konferencji

 

Celem konferencji jest nakreślenie ram antropologii turystyki. Podróże stają się coraz ważniejszą częścią życia ludzkiego. Relacja człowiek a kultura w kontekście turystyki i podróżowania pozwala dostrzec szereg fenomenów, które stanowią o specyfice życia w XXI wieku.

Podstawowym założeniem przyjętym przez organizatorów jest próba znalezienia płaszczyzny dialogu badaczy należących do różnych pokoleń i często reprezentujących różne dyscypliny nauk humanistycznych i społecznych. Centralną osią dyskusji ma być relacja człowiek-kultura-świat w kontekście podróżowania i turystyki. Konferencja ma za zadanie nie tylko przedstawić teorie i koncepcje, które od dawna traktowane są jako paradygmatyczne dla antropologii turystyki, lecz także skonfrontować je z najnowszymi, nierzadko krytycznymi ujęciami. Tak, jak podróżowanie jest zjawiskiem dynamicznym, tak i antropologia turystyki postrzegana być może jako proces ścierania się poglądów, założeń i wyników badań, co przybliża nas do lepszego zrozumienia istnienia człowieka w świecie.

Szczególną częścią konferencji będą „Warsztaty Mistrzów” – sesje dyskusyjne, poświęcone konkretnemu problemowi, które zostaną poprowadzę przez wybitnych badaczy turystyki, takich jak prof. Nelson Graburn.  Planowana jest również specjalna „Szkoła Adeptów”, czyli panel studencko-doktorancki, podczas którego młodzi uczeni będą mogli zaprezentować swoje dotychczasowe osiągnięcia i skonsultować je z bardziej doświadczonymi naukowcami.

W nawiązaniu do Recommendations for Gender Equity and Balance in Tourism Conferences, pragniemy szczególnie gorąco zaprosić do uczestnictwa w konferencji kobiety – antropolożki i reprezentantki różnych dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych, które pragną podzielić się swoimi dotychczasowymi badaniami i refleksjami naukowymi.

Tags: , , ,