Dialog kultur czy zarzewie konfliktów – problematyka mniejszości narodowych w Europie

plakat-inter-gentes

W ubiegłym roku SKNSM ,,Inter Gentes” zorganizowało konferencję naukową dotyczącą problematyki mniejszości narodowych w Europie. W związku z aktualnością tematu oraz dużym zainteresowaniem problematyką, w tym roku zdecydowano się na przygotowanie II edycji tej konferencji. Będzie to w sumie trzecia konferencja przygotowana przez SKNSM ,,Inter Gentes”.

Problematyka mniejszości narodowych w Europie jest bardzo obszerna i obejmuje wiele dziedzin nauki. Interdyscyplinarny charakter konferencji pozwala na wymianę poglądów z różnych obszarów badawczych i osób z wielu ośrodków naukowych.

Celem konferencji jest analiza aspektów historycznych, społecznych, kulturalnych, politycznych i ekonomicznych związanych z mniejszościami narodowymi w Europie.

Data konferencji: 

23 marca 2015 r. 

Miejsce konferencji:

Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn