Bezkresy kultury – “Komitet Krzewienia Cnót i Zapobiegania Złu. Kto naprawdę rządzi w Arabii Saudyjskiej?”

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ

zaprasza na wydarzenie

Środa, 24 czerwca 2015, godz. 19.00

Klub Pauza In Garden, Kraków, ul Rajska 12

 

Królestwo Arabii Saudyjskiej jest swoistym konglomeratem tradycji i nowoczesności. Spektakularnej modernizacji infrastrukturalnej i przyjaznym relacjom ze Stanami Zjednoczonymi towarzyszą patriarchalne relacje społeczne podtrzymywane przez króla oraz wahhabickich duchownych, którzy od lat blokują próby załagodzenia surowych norm obyczajowych. W rezultacie Arabia Saudyjska jest jednym z najbardziej radykalnych krajów muzułmańskich i jednym z nielicznych, w których nadal publicznie wykonuje się karę śmierci.
arabia saudyjska
Z inicjatywy wahhabickich duchownych wprowadzono szereg regulacji prawnych, których celem jest podtrzymywanie muzułmańskich wartości (np. zakaz sprzedaży czerwonych róż w Dniu św. Walentego, organizowania przyjęć urodzinowych czy prowadzenia samochodu przez kobiety). Na straży moralności stoi policja religijna – Komitet Krzewienia Cnót i Zapobiegania Złu. Zadaniem instytucji jest egzekwowanie prawa religijnego oraz obowiązujących norm obyczajowych. Wyjątkowo szerokie prerogatywy Komitetu mają niekiedy tragiczne konsekwencje. W 2002 roku w czasie pożaru żeńskiej szkoły w Mekce funkcjonariusze uniemożliwili przeprowadzenie akcji ratunkowej ze względu na „niestosowny” ubiór dziewcząt. W rezultacie 15 uczennic straciło życie.

– – –

O pozareligijnych przyczynach niekwestionowanej pozycji wahhabickiego duchowieństwa oraz ich relacjach z władzami Arabii Saudyjskiej opowie dr Małgorzata Kniaź – arabistka, adiunkt w Katedrze Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ.