XII Dni Arabskie w Krakowie

15 kwietnia 2016 roku odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Studencko-Doktorancka „Mozaika Świata Arabskiego. Życie, kultura, religia” organizowana przez Bliskowschodnie Koło Naukowe UJ w ramach XII Dni Arabskich w Krakowie. Konferencja ma na celu przedstawienie wyników badań dotyczących różnorodności świata arabskiego – jego kultury, polityki, historii, języka.

dni arabskie

Coraz częściej podkreśla się, że arabski Bliski Wschód nie jest monolitem, a jego mozaikę można odnaleźć w polityce państw, gospodarce, społeczeństwie, tradycji, czy religii.  Przejawia się nawet w arabskiej kuchni, a decydują o niej takie czynniki jak położenie geograficzne, historyczne przebiegi szlaków handlowych, czy wpływy państw sąsiadujących. Na barwność tego świata wpływają także rozliczne dialekty w obrębie samego języka arabskiego, który jest niejako odzwierciedleniem przemian i wpływów kulturowych.  Na konferencji będzie możliwość przedstawienia i poznania prac badających wielowymiarowość arabskiego Bliskiego Wschodu.

 

https://www.facebook.com/events/1976422992583021/

 

Celem konferencji jest umożliwienie uczestnikom prezentacji wyników ich dotychczasowych badań. Referaty mogą być wygłaszane w języku polskim lub angielskim. Tematyka wystąpień może dotyczyć:
– społeczeństwa bliskowschodniego
– religii
– kultury
– nauki
– polityki
– życia codziennego
– stosunków krajów arabskich z sąsiadami
– gospodarki krajów arabskich
– muzyki, filmu lub sportu
– historii najnowszej krajów Bliskiego Wschodu

Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 20 minut. Abstrakt powinien zawierać od 300 do 500 słów. Abstrakty należy przesłać za pośrednictwem formularza online: http://smoonote.com/pl/wydarzenia/390

Opłata konferencyjna wynosi: 25zł
Termin nadsyłania abstraktów mija 11 marca 2016 roku. Ogłoszenie zakwalifikowanych prelegentów nastąpi w dniach 13-15 marca 2016.

Informacje na temat Konferencji będą publikowane na bieżąco na stronie internetowej http://bliskowschodniekn.blogspot.com/ oraz na profilu wydarzenia.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: bliskowschodniekn@gmail.com w temacie wpisując “KONFERENCJA”