Kongres Orientalistyczny – Kraków

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz

Koło Naukowe Turkologów Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na:

 

II Międzynarodowy Studencko-Doktorancki

Kongres Orientalistyczny 

Kraków, 9–10 marca 2017 roku

Kongres organizowany jest we współpracy z Instytutem Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Towarzystwem Naukowym Doktorantów Wydziału Historycznego UJ, Towarzystwem Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Fundacją El-Karama Kołem Naukowym Sinologów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kołem Naukowym Japonistów „KAPPA” Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kołem Naukowym Iranistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kołem Naukowym Orientalistów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dalekowschodnim Kołem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bliskowschodnim Kołem Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Stowarzyszeniem Forum Młodych Dyplomatów.

Zapraszamy do uczestnictwa studentów oraz doktorantów zajmujących się językami, historią, literaturą i kulturą krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Referenci będą mogli zaprezentować własne badania oraz wymienić się przemyśleniami i doświadczeniami. Będzie to także dobra okazja do zawiązania współpracy między badaczami i ośrodkami naukowymi.

Podstawą kwalifikacji jest przesłanie abstraktu wystąpienia wraz z bibliografią. Jego długość powinna wynosić od 1000 do 2000 znaków. Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z abstraktem prosimy przesłać do 5 lutego 2017 roku na adres: kongresorientalistyczny@gmail.com

Czas przewidziany dla jednego wystąpienia to 20 minut.

Wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o przyjęciu referatu do 14 lutego 2017 roku na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu.

Opłata konferencyjna wynosi 50 zł. Uczestnicy konferencji pokrywają koszty dojazdu i noclegu.

Przewidujemy wydanie publikacji pokonferencyjnej. 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt: kongresorientalistyczny@gmail.com

 

Rada Naukowa:

Prof. dr hab. Barbara Michalak-Pikulska

Prof. dr hab. Ewa Siemieniec-Gołaś

Prof. dr hab. Adam Jelonek

Dr hab. Joanna Grzybek

Dr hab. Tomasz Majtczak

Dr hab. Barbara Ostafin

Dr hab. Kinga Paraskiewicz

Dr hab. Grażyna Zając

Dr hab. Jakub Polit

Dr hab. Przemysław Turek

Dr Magdalena El Ghamari

Dr Marcin Gajec

 

Komitet organizacyjny:

Karolina Wanda Olszowska

Tomasz Kruk

Mariam Aissaoui

Matylda Gołda

Sebastian Wielosz

Jan Żywczok

Maria Jarosz

Magdalena Szlachetka

Paulina Durasiewicz

Marta PrzeszłowskaNie można dodawać kometarzy.