Cykl seminariów bliskowschodnich – I spotkanie – UJ Kraków

Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na nowy cykl seminariów bliskowschodnich.

I spotkanie

Termin: 18 stycznia 2017 r. o godz. 18:30

Miejsce: Instytut Historii UJ w Krakowie, ul. Gołębia 13, sala 210

Temat spotkania: Izrael

Prof. dr hab. Artur Patek wygłosi wykład: Izrael – kraj imigrantów

 Dr Magdalena Pycińska wygłosi wykład: Rozwój palestyńskiej tożsamości narodowej

 Mgr Michał Buśko wygłosi wykład: Jerozolima miasto podzielone

Prof. dr hab. Artur Patek – Zakład Historii Powszechnej Najnowszej Instytutu Historii UJ, zainteresowania badawcze: Bliski Wschód w XX wieku; Palestyna w okresie mandatu brytyjskiego ze szczególnym uwzględnieniem nielegalnej imigracji żydowskiej (alija bet); Polacy w Ziemi Świętej w XX wieku; Polacy w Rosji i ZSRR; Żydowski Obwód Autonomiczny w ZSRR (Birobidżan).

Dr Magdalena Pycińska – Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, zainteresowania badawcze: problematyka procesów narodotwórczych, teorie nacjonalizmu, przemiany religijne we współczesnym świecie, zagadnienia asymilacji kulturowej i wielokulturowości, historia myśli społecznej i politycznej, teorie kultury, historia Bliskiego Wschodu, polityczne aspekty islamu, prawo muzułmańskie oraz idea państwa muzułmańskiego.

Mgr Michał Buśko – Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ, redaktor naczelny i współtwórca serwisu bliskiwschod.pl. Doktorant na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Zainteresowania badawcze: zagadnienie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, z naciskiem na problematykę Jerozolimy.

——————————————————

Seminarium stanowi platformę wymiany wyników badań i doświadczeń badaczy zajmujących się szeroko pojętą problematyką państw Orientu. Jest to okazja do inspirujących naukowych dyskusji skupiających się na regionie Bliskiego Wschodu. Spotkania dotyczą społeczeństw i historii Turcji, Iranu, Izraela i państw arabskich. Poruszane są różne problemy badawcze związane z tym obszarem od starożytności aż do czasów współczesnych. Uczestnicy seminarium będą mieli sposobność do wymiany poglądów oraz wzajemnego poznania się naukowców z różnych ośrodków naukowych w kraju i za granicą, zajmujących się rozmaitymi dziedzinami obszaru MENA (Middle East and North Africa).

Jednym z celów przedsięwzięcia jest pokazanie młodym badaczom, w szczególności historykom, że warto różnorakie zagadnienia badać w ujęciu interdyscyplinarnym, korzystając z osiągnięć innych nauk. Spotkania seminaryjne będą zróżnicowane nie tylko tematycznie, ale także w zakresie formuły. Przewidywane są wykłady eksperckie specjalistów krajowych i zagranicznych, jak również panele dyskusyjne czy prezentacja dorobku młodych badaczy.

Koordynator seminarium:

Mgr Karolina Wanda Olszowska (karolinawanda.olszowska@gmail.com)

 

 Nie można dodawać kometarzy.