Ogólnopolska Konferencja Naukow w Katowicach

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
“Wielowymiarowość stosunków międzynarodowych. Współpraca i rywalizacja w przestrzeni międzynarodowej na przykładzie sytuacji w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej”.

Sala Konferencyjna, Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej  w Katowicach, 11 kwietnia 2017 roku  

konferencjaOrganizatorzy: 
Organizator główny:  – Interdyscyplinarne Koło Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.
Współorganizatorzy: – Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach, 
Sala Konferencyjna, Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej  w Katowicach, 11 kwietnia 2017 roku  
 
Wydarzenie skierowane jest do osób zainteresowanych obszarem Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, kulturą, tradycją oraz wierzeniami powyższego regionu świata; – studentów oraz pracowników naukowych, których obszarem zainteresowań jest wyżej wspomniany region;  – pasjonatów oraz podróżników pragnących poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą kulturowych, społecznych oraz religijnych aspektów życia w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; 
 
Celem konferencji jest promowanie kultury Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej;

– przybliżenie różnorodnych aspektów życia w wyżej wspomnianym państwie;

– pogłębianie wiedzy o odmiennych kulturach w celu przezwyciężania stereotypowego myślenia o państwach nieeuropejskich;

– rozwijanie działań mających na celu zrozumienie i poznanie innych kultur;

– promocja tolerancji dla odmienności kulturowych we współczesnym świecie;

– poszerzenie zainteresowań naukowych wśród studentów i pracowników naukowych;

– promowanie interdyscyplinarnego podejścia badawczego.

Patroni honorowi: – Rektor Uniwersytetu Śląskiego, – Prezydent Miasta Katowice.
Patroni medialni: – Gazeta Studencka Uniwersytetu Śląskiego, – Radio Studenckie Egida,



Nie można dodawać kometarzy.