XIV Dni Arabskie w Łodzi

Katedra Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ ma zaszczyt zaprosić na

XIV Dni Arabskie. Społeczno-kulturalne aspekty polityki na Bliskim Wschodzie

Ogólnopolska konferencja odbędzie się w Łodzi, 25-26 kwietnia 2017, zaś jej celem będzie prezentacja kultury oraz problemów społeczno-politycznych świata arabsko-muzułmańskiego ze szczególnym naciskiem na współczesność. 

tunezja_2012-113-1

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Jest adresowana do przedstawicieli wszystkich nauk humanistycznych i społecznych (m.in. politologii, studiów międzynarodowych, filologii, historii, historii sztuki, religioznawstwa, filozofii, archeologii) ze wszystkich najważniejszych ośrodków w Polsce, gdzie prowadzone są badania dotyczące tego regionu. Organizatorzy zapraszają do udziału w obradach pracowników naukowych, doktorantów i studentów, przy czym nacisk położony jest na wystąpienia oraz integrację młodych adeptów nauki.

Formularz zgłoszeniowy na XIV Dni Arabskie

Zgłoszenia do 15 marca 2017 przyjmuje sekretarz konferencji dr Marta Woźniak-Bobińska: martawozniak@uni.lodz.pl

Opłaty konferencyjne – do uiszczenia na miejscu – wynoszą 80 zł dla studentów i doktorantów, zaś 130 zł dla doktorów i profesorów. Obejmują one poczęstunek w przerwach kawowych oraz materiały konferencyjne.

Za drobną dodatkową opłatą istnieje możliwość zamówienia obiadów w bufecie Rektoratu UŁ.

Szczegółowy program konferencji zostanie ogłoszony na przełomie marca i kwietnia 2017.

Najlepsze artykuły napisane na podstawie wystąpień konferencyjnych zostaną opublikowane w recenzowanym ebooku.Nie można dodawać kometarzy.