Konferencja pt. “Uchodźcy oraz mniejszości narodowe i etniczne”

KN Prawa Amerykańskiego „The American Law Society”, działające przy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konferencji pt. „Uchodźcy oraz mniejszości narodowe i etniczne. Aspekty prawne, polityczne i społeczne”.

Konferencja odbędzie się 9 marca 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu (al. Niepodległości 53) w sali 4.8.

Jednym z najbardziej istotnych założeń sesji jest dyskusja wykorzystująca wiedzę filozoficzną, ekonomiczną, politologiczną, prawniczą oraz socjologiczną na temat problemów współczesnego świata, związanych ze zjawiskami migracji, separatyzmu oraz mniejszości narodowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji doktorantów i studentów, którzy chcieliby uzupełnić, poszerzyć i podzielić się zdobytą do tej pory wiedzą.

Proponowane (przykładowe) obszary tematyczne:
– problem „uchodźców” w XXI wieku, kryzys migracyjny w Unii Europejskiej;
– państwa wielonarodowe i ich funkcjonowanie;
– status prawny „uchodźcy”;
– mniejszości narodowe a ruchy separatystyczne;
– motywy migracji;
– problemy związane z dyskryminacją imigrantów;
– sytuacja mniejszości meksykańskiej w Stanach Zjednoczonych;
– sytuacja mniejszości marokańskiej w Hiszpanii/Francji;
– sytuacja mniejszości ukraińskiej w Polsce;
– sytuacja mniejszości tureckiej w Niemczech;
– formy pomocy państwa na rzecz imigrantów;
– pojęcie „nielegalnego” imigranta;
– cele emigracji Polaków;
– pojęcie grupy etnicznej;
– różnice pomiędzy mniejszością narodową a grupą etniczną;
– problemy wybranych grup etnicznych w Polsce;
– ruchy separatystyczne w wybranych regionach Unii Europejskiej np. Śląsk, Katalonia, Lombardia, Szkocja, Bawaria;
– separatyzm w wybranych regionach USA np. Teksas, Kalifornia;
– separatyzm w innych rejonach świata np. Tybet.
Wyżej wskazane obszary tematyczne mają charakter jedynie przykładowy – zachęcamy do wykraczania poza ich ramy!
Artykuły mogą mieć charakter interdyscyplinarny, łączący omawiane dziedziny nauki.

Interdyscyplinarny charakter konferencji zakłada szerokie spektrum rozważań i analiz w obrębie ww. zagadnień.

Serdecznie zachęcamy również do zgłaszania referatów, które będą wykraczały poza powyższą listę, o ile zmieszczą się w tematyce konferencji.

UDZIAŁ CZYNNY I BIERNY – INFORMACJE

Opłata za uczestnictwo czynne: 100 zł (numer konta podamy wkrótce). Prosimy również o przysłanie potwierdzenia dokonania wpłaty na adres email:
refugees.minorities.conference@gmail.com

Uczestnictwo bierne jest darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie abstraktu (wraz z bibliografią) na adres e-mail: refugees.minorities.conference@gmail.com
do 16 lutego 2018 r.

Wyniki wyboru zakwalifikowanych referatów do 21.02.2018 r.
Opłatę konferencyjną prosimy uiścić do 23.02.2018 r.

WYMOGI DOTYCZĄCE ABSTRAKTU

Długość tekstu powinna wynosić co najmniej 250-300 słów. Tekst powinien być zredagowany wg następujących zasad:
– czcionka: Times New Roman, rozmiar 12;
– zwroty obcojęzyczne pisane kursywą;
– interlinia: 1,5;
– marginesy standardowe (górne, dolne, lewe i prawe: 2,5 cm);
– wyjustowany.

Tekst należy zapisać w formacie programu Microsoft Word (rozszerzenie .doc/.docx) lub PDF.

* Do tekstu należy dołączyć bibliografię
* Na abstrakcie należy również umieścić imię, nazwisko oraz afiliację Autora

Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.

ABSTRAKTY NIESPEŁNIAJĄCE POWYŻSZYCH WYMOGÓW BĘDĄ ODRZUCANE W RAMACH WSTĘPNEJ WERYFIKACJI FORMALNEJ.

W razie pytań prosimy o kontakt drogą mailową: americanthought.conference@gmail.com
lub poprzez wiadomość prywatną skierowaną do Koła Naukowego Prawa Amerykańskiego „The American Law Society”.Nie można dodawać kometarzy.